Nytt attraktivt bostadsområde planeras runt Aggerudsvikarna

Villor eller radhus runt en konstgjort vik. En liten hamn där det går att lägga till med båten. Det kan bli verklighet vid Aggeruds­udden om allt går enligt planerna. Först ut blir dock bygget av flerfamiljshus i den norra delen av Aggerudsviken.

Diskussionen om att bygga ut området runt Aggerudsvikarna har pågått i flera år. Till en början hördes protester från allmänheten som uttryckte farhågor för att utsikten och miljön runt vikarna skulle förstöras. De senaste åren har dock protesterna klingat av och numera hörs istället positiva tongångar. Utbyggnaden runt vikarna består av tre delar. Först ut blir bygget av flerfamiljshus i den norra delen. För ett tag sedan kontaktade kommunen flera byggföretag och bjöd in till en tävling om bästa förslag för att bygga på området. Fem svar har kommit in vilket visar på ett stort intresse för området.  De intresserade byggföretagen utgörs både av större rikstäckande företag och några mindre företag från närområdet. En jury tittar nu på de fem förslagen och ska ta ställning till hur husen ser ut, hur de passar in i omgivningen, hur lägenhetsfördelningen ser ut och hur det går att genomföra bygget. Juryns arbete ska vara klart i slutet av mars, början av april. Tomten säljs till den vinnande byggföretaget för 3,9 miljoner kronor. Går allt enligt planerna skulle bygget kunna starta innan året slut. Detaljplanen för området medger bygget av fyravåningshus.

Den sydligaste delen av projektet kanske ser mest spännande. Här ska en konstgjord vik grävas ut och runt den byggs ett antal hus. Vilken typ av hus det blir och hur många är inte klart men det får plats mellan 20-25 villor och radhus. Bryggan längst in i den konstgjorde viken får troligen en mindre sjösättningsramp och ett litet bryggparti där det går att tillfälligt lägga till med mindre båtar.

Kommunen har lämnat in en ansökan om vattenverksamhet vilket krävs för att gräva ut viken. Ansökan ligger just nu hos mark- och miljödomstolen. Säger domstolen ja till ansökan kan bygget starta nu till hösten. Den västra delen av markområdet ägs av kommunen medan markområdet öster om viken samt en del av själva viken, är privatägd. Går allt enligt planerna kan arbetet med projektet starta under hösten i år.

I den tredje delen i projektet är det också tänkt att konstgjord vik men mindre än den andra. Tillstånden för att gräva ut den viken ligger med i samma ansökan som för den i södra delen av området. Det här området kommer, om allt går som planerat, att byggas ut sist. Det är visserligen den etapp som är lättast att starta, både tekniskt och ekonomiskt, men tas ändå sist.

Så här ser visionen för Aggerudsudden ut från ovan. Illustrationer Karlskoga kommun.

De här två områdena kring de konstgjorda vikarna kan ännu ses som ett mer visionärt stadie och mycket avgörs om kommunen får tillstånd att anlägga de konstgjorda vikarna som ses som bärande för projektet.

Gatunätet i området tas över av kommunen, det gäller bland annat Klokhetsvägen. Hela området knyts ihop av gång- och cykelvägar.

av Björn Hallin

Leave a Reply