Kristinehamns byggavdelning satsar på servicetelefon

Kristinehamns kommun förbättrar servicen för de som har funderingar kring byggfrågor. Sedan en tid tillbaka finns en servicetelefon som gör att den som vill ha upplysningar lätt kan få det veckans alla dagar utom tisdagar.

Tidigare har byggavdelningens inspektörer haft telefontid ett par timmar på förmiddagarna. Idag har den tiden utökats rejält. Nu går det att få en kontakt varje dag under kontorstid utom just på tisdagar. Den dagen samlas nämligen alla handläggare på byggavdelningen och går igenom olika ärenden samtidigt som tiden ägnas åt att fördela alla nyinkomna mellan medarbetarna.
Satsningen på den utökade telefontiden har gjorts för att tillmötesgå önskemålen om att vara nåbara i större utsträckning. Byggnadsinspektörerna kommer att sitta vid telefonen var sin dag i veckan efter ett rullande schema. Skulle det hända att den som svarar inte kan en fråga så kommer den att skickas vidare till den inspektör som arbetar med just den frågan.

av Björn Hallin

Leave a Reply