Karlskogahem bygger 40 lägenheter i Loviselund

Till hösten startar Karlskogahem bygget av två nya punkthus i Loviselund. Samtidigt planeras en genomgripande upprustning av en fastighet i centrum under nästa år och bygget av en ny gruppbostad.

De två nya husen i Loviselund byggs på grusplanen mitt emot affärscentrat på Skolgärdet.
– Det kommer att bli ett kanonbra läge för de nya husen. Det ligger centralt samtidigt som det är en mycket fin omgivning, säger fastighetschef Anders Zetterblad på Karlskogahem.

Karlskogahem har idag fullt i sitt bostadsbestånd även om det finns en liten omsättning på lägenheter. Det råder brist på hyresrätter i Karlskoga samtidigt som staden växer. De 40 nya lägenheterna blir ett välkommet tillskott och tillsammans med bygget av nya bostadsrätter på Bättringsvägen och Skrantahöjden kan det bidra till en flyttkarusell. Många äldre, som idag bor i villa men som vill ha ett lugnare och mer bekymmersfritt boende har haft svårt att hitta några bra alternativ. Samtidigt har yngre haft svårt att skaffa sin första lägenhet, men satsningen på nybyggen kan nu råda bot på det.
De två planerade husen i Loviselund kommer att få 40 lägenheter. Det ena huset blir fyra våningar högt och det andra sex våningar. Det lägre huset får sexton lägenheter och det högre tjugofyra. En stor del av lägenheterna får en fin utsikt ut över Möckeln.
Bygglovet för nybygget beräknas vara klart i september-oktober i år och kan byggstarten ske som planerat senare under hösten väntas husen sedan stå klara 2018-2019.

Karlskogahem planerar också en genomgripande renovering av sin fastighet på Bergsmansgatan där bland annat Bergqvists skor ligger. Fastigheten byggdes för femtio år sedan och är i behov av en upprustning. Här ska taket bytas, fasaderna få en uppfräschning plus att lägenheterna rustas upp. Dessutom ska alla stammar bytas och elinstallationerna får en uppdatering. Även affärslokalerna i bottenvåningen påverkas fast i mindre skala.
Ombyggnaden projekteras i dagsläget och arbetet pågår med att ta fram alla handlingar som behövs. Själva ombyggnaden beräknas starta under hösten nästa år. Karlskogahem vill dock först koncentrera sig på nybygget i Loviselund innan man sätter igång för fullt med arbetet på huset på Bergsmansgatan.
Karlskogahem kommer också att bygga ett gruppboende på Baggängen med sex lägenheter som beräknas stå klart i början av nästa år.

av Björn Hallin

 

Leave a Reply