Byggstart för nya äldreboendet rycker närmare

Hösten 2018 ska Storfors nya äldreboende stå inflyttningsklart.
Nu har kooperativa hyres-gästföreningen Trygga hem i Storfors tagit första delen av lånet hos Bergslagens Sparbank.
Samtidigt undertecknade Storfors kommun sitt borgensåtagande.

Storfors kommun kommer att gå i borgen för 82 miljoner kronor.
Huset, med två flyglar i två våningar och 40 lägenheter, fyra kök och flera gemensamhetsutrymmen byggs av Götenehus tillsammans med Riksbyggen. Hyresgästerna kommer att hyra sina respektive lägenheter medan Storfors kommun hyr en del av de gemensamma utrymmena.

Den kooperativa föreningen har köpt marken för två miljoner kronor av kommunen. Storfors kommun kommer under byggprocessen att göra i ordning parkeringsplatser, tillfartsvägar, förlänga gång- och cykelväg samt anläggningar som grillplats och brygga vid sjön.
– Det känns jätteroligt att vi nu närmar oss byggstarten. Under april månad kommer vi att sätta spaden i backen och börja med anläggningen av själva mark­ytan. Bygget beräknas komma igång under våren, säger Hans Jildesten.
– Vi ser fram emot detta som kommer att bli ett lyft för hela samhället. Dels blir det en fin boendemiljö för alla som ska bo i det nya huset, dessutom blir det positivt för personalen som får en modern arbetsplats, säger han.

av Eva Wiklund

Leave a Reply