Kan museet bli ett lyft för Storfors?

Brandman Lars-Erik Balogi tror att Brandhistoriska muséet skulle kunna utvecklas och användas mycket mer. FOTO: Eva Wiklund

Det krävs många olika ingredienser för att ett samhälle ska upplevas som attraktivt. Nu vill Björn Albinson undersöka om Brandhistoriska museet och badhusparken kan bli ett lyft för Storfors.
– Vi gör en kort studiecirkel för att spåna idéer och få inspiration utifrån Jag hoppas att många vill vara med, säger han.

I dagsläget är Brandhistoriska museet bara öppet tre veckor under sommaren. Då guidar skolelever och som mest brukar det komma uppåt hundra personer i veckan. Byggnaden, det karaktäristiska Spruthuset, har renoverats och nu senast målade man det höga slangtornet. Även badhusparken på andra sidan Storforsälven har fått en översyn och röjning.

Fler aktiviteter
Kommunens arbetslag har jobbat med att rensa upp och göra fint.
– Både muséet och parken är historiska områden som skulle kunna användas mycket mer. Både för turister, men också av alla som bor i Storfors, säger han.
Ska det bli fler aktiviteter i samband med att muséet håller öppet? Kan man hitta sätt att hålla öppet mer? Kan man utveckla parken?
Björn är öppen för allt från tipspromenader med grillning utanför muséet till helgöppet eller uthyrning av cyklar.
– Vi säger inte nej till några idéer. Men vi måste vara flera som hjälps åt att driva detta, då kan det blir riktigt bra, säger han.
Föreningen, Värmlands brandhistoriska klubb, behöver också folk som vill öppna museet för besökare då och då.
– Det är en ganska enkel uppgift och vi kan tänka oss att man skulle få arvode också, säger han
Till studiecirkeln har man bjudit in Sten-Åke Johansson från Lesjöfors museum.
– Han kommer att berätta hur man jobbade där och vad ett levande museum kan betyda för en bygd, säger Björn.
Lars-Erik Balogi är deltidsbrandman i Storfors och en av dem som tycker att det nya greppet är spännande.
– Självklart borde vi vara många som vill vara med och utveckla det här fina muséet. Jag tror att det skulle kunna vara en tillgång för området och hela bygden, säger han.

Vill du vara med och utveckla idéer?
Anmäl dig till den kostnadsfria studiecirkeln (Studiefrämjandet) med tre träffar;
4, 11, 18 april kl 18-20.30 i Kulturhuset. Deltagarna bjuds på kvällsmacka och kaffe.
Information: Björn Albinson 054-21 27 49 eller 070-379 86 82.

av Eva Wiklund

Leave a Reply