Familjens jurist svarar i november 2016

familjejuristen_huvud-282x72

Fråga; Jag vill att alla mina tillgångar skall tillfalla Barncancerfonden när jag dör. Kan fonden få mina försäkringar också?

Svar; För att Barncancerfonden skall kunna få dina tillgångar vid ditt dödsfall måste du upprätta ett testamente. Däri anger du ditt önskemål. När det kommer till försäkringar är det lite annorlunda.
Ett testamente rår endast på utfallande försäkringar som tillfaller dödsboet.
Försäkringar tillfaller dödsboet om det är frågan om kapitalförsäkringar där något förmånstagareförordnande inte är angivet eller det är frågan om s k begravningshjälp. Finns det för försäkringen angivet att utfallande belopp skall tillfalla en viss person, antingen i egenskap av legal arvinge eller att denne är namngiven, kan ett testamente inte ändra detta. Däremot kan man i flera fall ändra förmånstagare och då kan Barncancerfonden anges som förmånstagare.
Vad gäller försäkringar och efterlevande-pensioner man har från arbetsgivare är det frågan om hjälp till de efterlevande vid ett dödsfall.
Om det inte finns t ex make eller barn är det oftast så att försäkringen inte faller ut. För att vara riktigt säker på vad som gäller för dina respektive försäkringar är mitt råd att titta på försäkringsvillkoren och kontakta försäkringsbolagen. När det gäller försäkringar arbetsgivaren har kan man kontakta personalredogöraren, som kan svara på vem man kan vända sig till.

Fråga; Jag har hört att man kan lämna önskemål om vem som ska bli ett barns vårdnadshavare om man dör innan barnet är myndigt. Kan man göra det?

Svar; Ett kort svar är ja.
Det man måste göra är att upprätta ett testamente där man anger vem som skall utses till vårdnadshavare om man avlider innan barnen hunnit bli myndiga.
Den eller de man anger skall vara vidtalade så de kan lämna sina samtycken.
Om det är så att ett omyndigt barn mister sin eller sina föräldrar är det ytterst socialtjänsten och domstolen som fattar beslut om vårdnadshavare. I samband med detta skall uppgifter tas fram på den man lämnat önskemål om. Bl a kontaktas kronofogden för att se att vederbörande sköter sin ekonomi. Om det inte finns några hinder kan den önskade personen eller personerna bli utsedda till särskilda vårdnadshavare under förutsättning att de alltjämt vill och har möjligheter till detta.

Fråga; Kan vem som helst bevittna ett testamente?

Svar; Nej, det finns restriktioner på vem som kan bevittna ett testamente. Den som är testamentsvittne måste vara över 15 år, den måste vara vid sunt och fullt förstånd, den får inte vara inskriven i testamentet och den får inte vara släkt med testatorn. Härtill gäller att ett testamentsvittne måste veta att det är frågan om att bevittningen avser ett testamente, vittnet behöver inte veta vad som står i testamentet men den måste veta att det är frågan om ett testamente.

av Katarina Nordin jur. kand.

Leave a Reply