Gunnars nya solföljare är effektiva elproducenter

Två solföljare täcker nittio procent av elförbrukningen hos Gunnar Bergstedt.

Från början funderade Gunnar Bergstedt i Håkanbol söder om Degerfors på vindkraft. Efter moget övervägande föll valet på solenergi, eller snarare två solföljare, där solcellerna följer solens riktning under dagen. Solföljarna beräknas täcka nittio procent av företagets elförbrukning.

– Inom tio års tid beräknas besparingarna på elkostnader ha uppvägt investeringskostnaden, och därefter har vi gratis el, säger Gunnar.
Tillsammans med frun Karin driver han företaget B-stedt of Sweden AB, vid Håkanbols gamla stationsbyggnad, verksamt inom vintersport med bland annat skidkläder, slalomkäppar och mycket annat i sortimentet. Kläderna tillverkas i en egen polsk syfabrik, men allt försäljnings-, design- och organisationsarbete sköts från kontoret i Sverige. De bor själva i Håkanbols gamla stationsbyggnaden strax intill.
Energieffektiva lösningar har alltid stått högt på listan hos familjen och har först resulterat i installation av bergvärme i företagslokalen samt hemmet. Sedan följer nu investeringen i solfångare.

vid-mataren

Gunnar Bergstedt kan följa elproduktionen både till och från anläggningen.

Det började med att en bekant, Inge Olsson med IOS Energicentrum i Karlskoga, installerade solceller på hustaket, med efterföljande diskussioner. Därefter vidare studier på Internet. Och slutligen när Inge installerade en solföljare utanför sin affärslokal på Dalbäcksgatan kändes den lösningen som den optimala för just Gunnar och förhållandena på hans tomt i Håkanbol.
Tomten var för liten för ett vindkraftverk och ljudet från rotorerna skulle kunna störa både dem och grannarna. Fastigheternas tak hade varken den bästa lutningen eller riktningen och för att få en optimal solförsörjning skulle flera träd få fällas.

Solfångare är 35-40 procent effektivare än stationära solceller, de ställer sig automatiskt upp så att snön kanar av när det snöar, de kunde placeras ute på en åkerbit som ändå inte används och de stör på inget vis grannarna. Till slut monterades två solföljare.
Vägen dit tycker dock Gunnar var onödigt lång. Det tog över två år att få ett jakande svar från länsstyrelsen angående det stöd på trettiofem procent för solceller som man kan ansöka om. Banken tyckte heller inte att återbetalningstakten för ett lån på tio år till anläggningen var snabbt nog. Men till slut kom det positiva beskedet, och även finansieringen gick att lösa.
Sedan början av juli är solföljarna aktiva och har producerat el över förväntan och under september är resultatet nästan tre megawatt. Under sommarmånaderna har de gett ännu mer. På årsbasis bör solföljarna täcka omkring 90 procent av elbehovet för företaget, boningshuset och ytterligare en byggnad.

Elen från solföljarna används först för att täcka det egna elbehovet. Om mer el produceras än det egna behovet leds det via ett avtal med Skellefteå Kraft ut på nätet ock säljs till kraftbolaget.
När det egna elbehovet överskrider det solföljaren producerar, som under nätterna, tas detta elbehov från Skellefteå Krafts elnät.
– Det sker med automatik och kan följas via Internet varje dag. Förenklat innebär hela processen att överskott under sommaren har vi tillgodo, och kan då kvitta mot ett större elbehov från nätet under vintern. Egentligen betalar vi endast för den årsförbrukning som överskrider solföljarnas årsproduktion.
Då överskottet går ut på elnätet kommer det att gå till närmaste anslutna konsumenter. Tala om närproducerad el. Nu är vi ”Grönast i Degerfors” säger Gunnar och skrattar!

montering lyfter-panel

Solföljarna monteras på plats. Här lyfts den stora panelen.   

Solföljare följer solen från det att den går upp på morgonen, tills ner på kvällen. De är helt självgående och reser sig automatiskt om snö skulle lägga sig på dem, så att snön ramlar ner. Blåser det för mycket lägger sig solföljarna horisontellt för att minska luftmotståndet.
Solföljarna producerar el så fort solen är framme. När det är soligt en sommardag förstås mer än en molnig vinterdag. Elproduktionen får enligt kraftbolagets bestämmelser inte överstiga konsumtionen under ett år. Det går alltså inte att producera mer el än vad man gör av med under ett år. Man måste också vara momsregistrerad vilket dock är mer en formsak.

Här står den ena solföljaren på plats.

pa-plats

– Solföljare är perfekta för de som har lite större tomtutrymme. Jordbrukare skulle kunna placera sådana på någon åker och på så sätt skaffa sig en alternativ inkomstkälla. Och varför inte montera solföljare på varuhusens parkeringsplatser där bilar fortfarande kan parkera i skuggan under dessa. Jag tror att solenergi kommer att öka starkt framöver, avslutar Gunnar.

av Björn Hallin

Leave a Reply