Familjens jurist svarar i september 2016

Katarina Nordin jur. kand.

familjejuristen_huvud-282x72

Fråga; När min mor dog för 12 år sedan fick jag inte något arv och jag har funderat på varför, för jag borde fått det. Min mor var gift med en man som inte var min far. De hade inte jättemycket pengar men jag vet att det fanns ett konto med minst 95 000 kr. Kan jag begära att få mitt arv från min mors man nu?

 Svar; Utan att känna omständigheterna närmare kan jag ange några anledningar till varför du inte fick något arv. Du hade rätt till arvet om man endast ser till arvsordningen då ett särkullbarn, barn till endast en av makarna, har rätt till arv efter sin förälder. En anledning till att arvet inte gavs ut kan vara att det fanns ett testamente som förordnade att din mors man skulle ärva henne antingen med fri förfoganderätt, då får du ditt arv när han avlider, eller med full äganderätt, då får du inte något arv alls. Detta förutsätter dock att ett sådant testamente vann laga kraft, antingen genom att du godkände testamentet eller du tog del av det och sedan lät bli  att klandra det i tingsrätten. En annan anledning kan vara att det inte fanns så mycket medel i boet. Det finns nämligen en skyddsregel som går före särkullbarnets rätt till arv. Skyddsregeln innebär att efterlevande maken alltid har rätt till fyra basbelopp ur kvarlåtenskapen, den egna och den avlidnes sammanlagda tillgångar. För närvarande uppgår basbeloppet till 44 300 kr och efterlevande maken har alltså rätt till 177 200 kr ur boet.

Finns det inte så stora värden behåller efterlevande maken hela boet. Motsatt gäller att finns det större värden än fyra basbelopp skall arv ges ut. Den andel särkullbarn inte kan få ut direkt har de rätt att erhålla vid efterlevande makens bortgång. Som upplysning kan nämnas att för 12 år sedan, 2004 uppgick basbeloppet till 39 900 kr och fyra basbelopp motsvarade således 159 600 kr.

Som särkullbarn har du inte någon rätt att kräva ditt arv nu. Däremot kan din mors man erbjuda dig att ni gör ett förtida arvskifte så du får ditt arv nu, under förutsättning att du skall ha något, och på så sätt behöver du inte bli inblandad när han går bort. Men detta är alltså din mors man som styr över. För att få lite bättre kunskap om hur boet såg ut vid din mors bortgång och vad som hände kan du hos Skatteverket begära en kopia av bouppteckningen och sedan rådgöra med en jurist.

 

Fråga; Får jag skriva testamente över allt jag äger? Jag är gift men vi har inte några barn och jag vill inte att mina halvsyskon skall få något. Min mans syskonbarn skall absolut inte ha någonting.

Svar; Ja, du får upprätta ett testamente som omfattar all din egendom. Vid det första av era dödsfall skall det göras en bodelning där det fastställs hur mycket var och en av er äger. Huvudregeln vid bodelningen innebär att ni värdemässigt delar era totala nettotillgångar i två lika delar. Arvsrättsligt gäller att den efterlevande maken ärver den avlidne om den avlidne inte har några barn eller de barn som finns är gemensamma med den efterlevande maken. Du har rätt att genom testamente förordna att din egendom skall tillfalla någon annan än din make om du avlider först. Du har också möjlighet att förordna att din make ärver dig men efter makens bortgång skall din andel av kvarlåtenskapen tillfalla någon, som du bestämmer vem det är. Mitt råd är att du kontaktar en jurist för genomgång och upprättande av ett testamente.

Leave a Reply