Kristinehamns centrum utvecklas framgångsrikt

Susanne Forsberg framför norra porten mot Kristinehamns stadskärna, Norrtull.

Nu satsar Kristinehamn på att ansöka om utmärkelsen ”Årets stadskärna”. Tillsammans ska kommunen, fastighetsägarna och näringsidkarna och invånarna arbeta för att stadens stadskärna ska bli en av de bästa i landet.

För fyra år sedan startade projektet ”Ett attraktivare centrum” på initiativ av kommunchefen. Tanken var att utveckla Kristinehamn till ett än mer levande och trevligare centrum där alla trivs. Sedan dess har alla inblandade parter jobbat med att ta fram en plan för hur staden ska utvecklas i centrum och under de fyra åren har en hel del hänt.
– Alla har fått vara med i arbetet och det har gjort att de flesta nu drar åt samma håll, säger Susanne Forsberg från Kristinehamns kommun, projektledare mot ”Årets stadskärna”. Vi har arbetat framgångsrikt med rätt saker.
Ett synligt bevis på arbetet är upprustningen av norra delen av Kungsgatan med plats för uteserveringar, cykelbanor och tillgänglighetsanpassade entréer till verksamheterna.
Nästa projekt är betydligt större. Det är satsningen på en stadspark som knyter ihop Fisktorget med området vid Svinvallen, Carl Nesjars skulptur och Ölme Diversehandel och vidare mot Broängens handelsområde. Här beräknas arbetet kunna starta nästa år.
Kristinehamnarna har fått lämna synpunkter på hur de vill att stadsparken ska utformas och ett hundratal personer har lämnat in synpunkter. Under vintern upphandlas en entreprenör för arbetet och om allt går som planerat är byggstarten satt till våren eller sommaren nästa år.

Ett annat projekt är tankar kring Södra och Norra torget för att knyta ihop de två platserna på något sätt. Om det blir med en brygga över Varnan är fortfarande oklart. Hur det blir med den saken utreds fortfarande. Här ska idéerna diskuteras med kristinehamnsborna på nytt under hösten. De här två projekten är en del i arbetet med ansökan om utmärkelsen ”Årets stadskärna”.
Det är inte helt lätt att ens bli nominerad till utmärkelsen. Innan allvaret börjar måste Kristinehamn först uppfylla kriterierna för något som heter Quality Mark. Här tittar man på till exempel strukturen på arbetet och hur processen styrs upp, vilka idéer man har och hur arbetet ska genomföras och vilka prioriteringar som görs. För att få ansöka om att bli årets stadskärna ska ett Quality Mark-erkännande vara klart. Sedan är det bara att skicka in ansökan och beskriva hur stadskärnan utvecklats de senaste åren, hur arbetet har skötts, hur alla inblandade har samarbetat, till exempel fastighetsägare, kommunen och näringsidkarna och vad resultatet har blivit. För Kristinehamns del är tanken att ansöka om ”Årets stadskärna senast 2019”.
– Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg, säger Susanne Forsberg. Vi har etablerat ett bra samarbete med alla inblandade och kommunen har arbetat fokuserat på att knyta ihop stadskärnan med stadsparken och i förlängningen det halvexterna handelsområdet Broängen. Idéerna kring de två torgen ska bli spännande att se var det landar, men också viktiga saker är uppsnyggning av stadskärnan.
Till exempel har alla lyktstolpar på Kungsgatan gjorts rena från klistermärken, papperskorgar har bytts mot nya fräscha och ogräs har rensats bort vilket gör att området ser mycket trevligare ut. Kommunen har verkligen tagit fatt på stafettpinnen. Men detta är ett pågående arbete som inte får stanna av. Detta är ett arbete där alla måste hjälpa till och göra sin del för att effekten ska bli så bra som möjligt.

H&Ms etablering i Lyranhuset betyder en hel del för centrum. En förhoppning är att den etableringen ska följas av andra intressenter som vill haka på. Hela södra delen av Kungsgatan är idag full av verksamheter och även sidogatorna är fyllda. Bara i norra delen av Kungsgatan finns ett par hål att fylla. Här är lokalerna visserligen uthyrda men verksamheten har inte kommit igång än.
– Jag tycker det ser väldigt positivt ut för Kristinehamn och skulle vi lyckas att bli nominerade till utmärkelsen ”Årets stadskärna” vore det fantastiskt, avslutar Susanne Forsberg.

av Björn Hallin

Leave a Reply