Gruvöns sågverk får ny fabrik för byggsystem i trä

En idéskiss på ett hus helt byggt i trä med Cross Liminated Timber från Stora Enso.

Ett nytt byggsystem ska göra det lika enkelt och lustfyllt att bygga hus i massivt trä som att bygga med Lego.
– Vi har skapat ett komplett system, försäkrar Jörgen Hermansson på Stora Enso som gör en internationell storsatsning.

Byggsystemet, som kan komma att revolutionera flerbostadsbyggandet i trä, har lanserats i flera länder under våren och sommaren.
– Vi har mött ett enormt intresse vid våra presentationer ibland annat Paris, London och München, berättar Jörgen Hermansson, Senior vice president och Head of Building, Components & Systems på Stora Enso.

Systemet, som lämpar sig för alla typer av trähus upp till tolv våningar, bygger på en serie komponenter i massivt och korslimmat trä. Precis som i ett Lego-bygge, där man följer en byggbeskrivning, ska systemets alla delar finnas tillgängliga.
– Det är ett öppet system. Så arkitekten kan använda sin fantasi, utforma konstruktionen själv och välja bland stommar, balkar, väggelement, m m i olika utföranden, längder och tjocklekar, säger Jörgen.
De korslimmade komponenterna kallas CLT, Cross Laminated Timber, som tillverkas vid Stora Ensos fabriker i Österrike, och LVL (Laminated Veneer Lumber), som tillverkas i Finland.
Nu planerar också företaget att starta produktion i Sverige. 29 juni togs beslut om en förstudie kring bygget av en CLT-fabrik i anslutning till Stora Ensos sågverk på Gruvön i Grums. En investering på runt 300 mkr.

Stora Enso är världsledande leverantör av CLT, med uppemot 130 000 kubikmeter per år. Och Jörgen Hermansson ser en växande marknad, inte minst mot bakgrund av det nylanserade byggsystemet.
– Internationellt möter vi en stor efterfrågan medan intresset i Sverige varit ganska svalt. Svenska arkitekter är mer vana att bygga i betong.
Han efterlyser en ökad insikt och ökat samarbete mellan olika aktörer.
– Vi måste ha arkitekter som kan träbyggnad, ingenjörer som kan designa, leverantörer som kan ta fram materialet, säger han.
Här hemma pratar många om att få fart på träbyggandet, inte minst för att det är ett hållbart material och en förnybar råvara. Men ska något hända måste vi förenkla byggprocessen. Det här är vårt bidrag.

 

Leave a Reply