Brandhistoria för klåfingriga

Ring i brandklockan, klättra på en brandbil eller undersök en pump från 1800-talet.
I centrala Storfors finns muséet där man får titta, klättra och peta på nästan alla föremål.

– Vi vill att man ska kunna uppleva museet med alla sinnen, säger Björn Albinson, ordförande i Värmlands brandhistoriska klubb.
Museet är inrymt i spruthuset som stod klart 1897 och ligger vackert vid branddammen. Här kan man bland annat titta på brandbilar från början av 1900-talet, en brandtelegraf, en hästdragen brandspruta, larmtrummor från slutet av 1800-talet och två stänger som Gustav Fröding använt.  Muséet innehåller samlingar från hela länet.

av Eva Wiklund

Leave a Reply