Familjens jurist svarar i maj 2016

Katarina Nordin. Jur. kand.

familjejuristen_huvud-282x72

Fråga: Jag och min fru skrev ett testamente 1982. Vi har förstått att lagen ändrats sedan dess. Behöver vi skriva ett nytt testamente?

Svar; Generellt sett gäller att man behöver se över ett testamente vart femte till tionde år. Detta för att fundera på om det fortfarande förordnar det man vill. Man kan ha ändrat sig hur man vill att fördelningen av kvarlåtenskapen skall ske efter sin bortgång, det kan ha inträffat saker, dödsfall eller annat, som gör att man vill eller behöver ändra testamentet men det kan också inträffat större lagändringar som gör att ett äldre testamente får fel innebörd efter lagändringen. 1988 gjordes en stor lagändring i och med att gemensamma barn efter det får vänta på att få ut arv såväl efter den första föräldern som den andra till dess den andra föräldern avlidit. Ofta upprättades testamenten innan 1988 med innebörden att gemensamma barn endast skall få ut laglotten, d v s hälften av vad de hade rätt till om inget testamente fanns. Resten skulle efterlevande maken erhålla i arv. Om ett sådant förordnande står kvar vid ett dödsfall idag innebär det att gemensamma barn får mer än vad de skulle fått om testamentet inte fanns. Idag blir alltså skyddet för den efterlevande sämre än vad lagen stipulerar. Ett sådant testamente gäller alltjämt och bör således ändras. Utan att veta vad just ert testamente förordnar kan jag inte säga att det skall skrivas om men jag rekommenderar att ni går igenom det med en jurist just för att försäkra er om att det inte blir fel utifrån era viljor den dag testamentet skall tillämpas.

Leave a Reply