Karlskoga blommar i blått och lila

Rundlarna, som symboliserar Karlskogabubblorna, fylls under sommaren med penséer, förgätmigej och tusensköna.

Under våren har Centralplan i Karlskoga fått ett riktigt lyft.  Sexton japanska bergkörsbärsträd har blommat under våren och spridit ett rosa skimmer över området. Borta är numera de sterila betongplattorna. Färgerna på blommorna i planteringarna runt om i kommunen går i år från blått till lila.

Sent förra hösten startade arbetet med att bygga om Centralplan. Då kapades alla träd som inte mådde så bra. Sedan har alla gamla stenplattor plockats bort och ersatts av en frodig gräsmatta. I gräsmattan har vårblommor planterats och tillsammans med körsbärsträden har de gett nytt liv åt den tidigare sterila och ganska så slitna området. Körsbärsträden har väckt uppmärksamhet hos de flesta som passerat Centralplan och kommentarerna har varit positiva över de rosablommande träden.

Veronica Holmén framför prunkande blommor utanför Kulan.

Vid KulanFör att det ska bli så effektfullt som möjligt har markbelysning grävts ner under träden och när det mörknar lyser lamporna upp trädkronorna. Färgen på belysningen kan ändras i regnbågens alla färger och är det en speciell högtid kan ljuset få en färg som passar till just den högtiden. Arrangeras till exempel Rosa Bandet så kan belysningen ändras till rosa.
– De japanska körsbärsträden är tåliga och klarar klimatet här hos oss. De är också väldigt vackra att titta på och jag hoppas att de ska uppskattas av alla, säger Veronica Holmén, som är stadsträdgårdsmästare i Karlskoga.

Centralplan

 

 

Även Tingshusparken har fått ett lyft. När Putte i parken arrangerades förr om åren utsmyckades rundlarna som symboliserar Karlskogabubblorna med blommor. Rundlarna flyttades sedan till Tingshusparken där de ersatte den gamla långsmala planteringen som var ganska så svårskött. I parken stod också två lönnar varav den ena tagits ner. Det visade sig att den råkat ut för en så kallad rotvridning, vilket betyder att rötterna vrider sig om varandra vilket i sin tur medför att de står allt mer ostadigt och riskera att ramla omkull om det blåser hårt. Blodboken som står i parken har tidigare fått belysning vid juletid och den ska nu få mer belysning även andra årstider.
Blommorna som planterats i parken utgörs under våren av främst tulpaner men under sommaren kommer rundlarna att prunka av penséer, förgätmigej och tusensköna. Färgerna på blommorna går från blått till lila.

I fruktträdgården

Ute vid Björkborns herrgård har äppel-lunden växt upp och hotet att dovhjortarna ska äta upp träden är inte längre så akut. Trädens kronor har fått lagom höjd sedan träden växt och dessutom har de beskurits så att kronan höjts. Det betyder att skyddet runt själva området kunnat tas bort och numera skyddas enbart träden av ett nätgaller runt stammen.

Statybild

 

 

Vid Kulanrondellen har de gamla ganska så risiga buskarna som stod här tidigare tagits bort och ersatts av vårblommor. Här har färgerna blivit lite starkare för att de ska synas ordentligt De går i blått, rätt och guld och samma färgställning gäller också sommarblommorna.
Alla blommor har drivits upp i kommunens växthus i Dalen. Det rör sig om cirka 80 000 plantor varav en stor del går till kommunens egna planteringar. Även Karlskoga och Degerfors församlingar liksom Degerfors kommun och Kumla kommun med flera får sina plantor härifrån.
Arbetet har utförts av kommunens parkförvaltning som till sin hjälp haft personal från arbetsmarknadsenheten.
– Det är ett samarbete som fungerat jättebra, avslutar Veronica Holmén.

av Björn Hallin

Leave a Reply