Familjens jurist svarar i april 2016

 

Katarina Nordin. Jur. kand.

familjejuristen_huvud

Fråga: Jag och min fru skrev ett testamente 1982. Vi har förstått att lagen ändrats sedan dess. Behöver vi skriva ett nytt testamente?

Svar; Generellt sett gäller att man behöver se över ett testamente vart femte till tionde år. Detta för att fundera på om det fortfarande förordnar det man vill. Man kan ha ändrat sig hur man vill att fördelningen av kvarlåtenskapen skall ske efter sin bortgång, det kan ha inträffat saker, dödsfall eller annat, som gör att man vill eller behöver ändra testamentet men det kan också inträffat större lagändringar som gör att ett äldre testamente får fel innebörd efter lagändringen. 1988 gjordes en stor lagändring i och med att gemensamma barn efter det får vänta på att få ut arv såväl efter den första föräldern som den andra till dess den andra föräldern avlidit. Ofta upprättades testamenten innan 1988 med innebörden att gemensamma barn endast skall få ut laglotten, d v s hälften av vad de hade rätt till om inget testamente fanns. Resten skulle efterlevande maken erhålla i arv. Om ett sådant förordnande står kvar vid ett dödsfall idag innebär det att gemensamma barn får mer än vad de skulle fått om testamentet inte fanns. Idag blir alltså skyddet för den efterlevande sämre än vad lagen stipulerar. Ett sådant testamente gäller alltjämt och bör således ändras. Utan att veta vad just ert testamente förordnar kan jag inte säga att det skall skrivas om men jag rekommenderar att ni går igenom det med en jurist just för att försäkra er om att det inte blir fel utifrån era viljor den dag testamentet skall tillämpas.

Fråga: Jag har hört att det är viktigt att skriva ett testamente om man har särkullbarn, varför?

Svar; Det kan vara viktigt att upprätta ett testamente om man har särkullbarn med in i en ny relation. Det är givetvis beroende av hur man vill att ens kvarlåtenskap skall fördelas efter ens egen bortgång, enligt lag eller till en efter-levande partner. Enligt lagen har särkullbarn rätt att få ut sitt arv efter sin förälders bortgång. Detta medför att om man har ett nytt förhållande och tillsammans investerat i boende etc. kan ett särkullbarn eventuellt ha rätt till hälften av den gemensamma bostaden. För att lösa ut särkullbarn kan det således medföra att man måste sälja boendet. Om man vill att den efterlevande skall erhålla kvarlåtenskapen, hela eller en del, måste man upprätta ett testamente. Att skydda den efterlevande är naturligtvis viktigare om man har en gemensam fastighet eller bostadsrätt medan om boendet är en hyresrätt kanske skyddsbehovet inte är lika viktigt och det istället är bra om särkullbarnen får ut sitt arv vid sin förälders bortgång. Om det är så att du har särkullbarn och är i en ny relation är mitt råd att diskutera med din partner om hur ni vill att er kvarlåtenskap skall fördelas och rådgöra med en jurist om ni önskar upprätta ett testamente.
Viktigt, om man kommer fram till att ett testamente skall upprättas, är att också gå igenom sina livförsäkringar och efterlevandeskydd på pensionsförsäkringar. Detta så att även dessa förordnanden överensstämmer med önske-målen eftersom ett testamente inte kan styra över eller ändra förmånstagarförordnanden.

Fråga; Min morfars bror dog nyligen och nu har jag kallats till en bouppteckning efter honom. Hur hänger det ihop?

Svar; Det är lite knapphändiga uppgifter men jag skall försöka förklara. För att du skall kunna få ärva ser jag att din morfars bror inte hade några barn och han inte var gift vid sin bortgång eller så har han kanske skrivit in dig i ett testamente.
Arvsordningen är sådan att först ser man om det finns några barn till den avlidne, gör det inte det kontrollerar man om föräldrarna är i livet. Om de också är avlidna söker man syskon och om syskonen är avlidna kontrollerar man om dessa hade några barn osv. På så sätt kan  man hamna på syskonbarnbarn. Jag gissar av din fråga att såväl din mamma som din morfar är avlidna. Om du fortfarande är osäker på din rätt i boet tycker jag du skall kontakta den som översänt kallelsen till dig.

 

Leave a Reply