Familjejuristen svarar mars 2016

Katarina Nordin jur.kand.

 

familjejuristen_huvud

Fråga; Jag undrar om mina barn måste ärva lika mycket efter mig. Jag vill inte att ett av mina tre barn skall få någonting alls, kan jag göra henne arvlös?

Svar; Nej, barnen måste inte ärva lika mycket efter dig. Dock är det svårt att göra ett barn arvlöst. För att barnen inte skall få lika mycket efter dig måste du upprätta ett testamente. Du kan i ett testamente förordna att ett eller två barn skall få mer än det tredje och du kan även förordna att det tredje barnet inte skall få något arv alls. Dock skall alla tre barnen ta ställning till testamentet efter din bortgång. Vid den tidpunkten skall de bestämma om de godkänner eller tar del av testamentet. De skall också ta ställning till om de vill begära jämkning av testamentet för utfående av sin laglott. I det fallet måste det eller de barnen få sin laglott. Laglotten utgör hälften av vad barnet skulle fått om det inte funnits något testamente. Om barnen väljer att godkänna testamentet som det är skrivet vinner det laga kraft med en gång. Väljer de eller något av barnen att ta del av testamentet har de eller det sex månader på sig att klandra testamentet, d v s vända sig till tingsrätten och där bevisa att testamentet inte är formellt korrekt. Om de eller det inte klandrar testamentet vinner det laga kraft sex månader efter det att den siste tog del av det.  Jag tycker att du skall diskutera dina funderingar med en jurist. En jurist kan hjälpa dig så att du får ett korrekt upprättat testamente.

Fråga; Jag vill inte ha något arv från min mor, kan jag låta mina barn få arvet och slippa ta hand om allt?  

Svar; Ja, du har rätt att göra ett arvsavstående när din mor går bort. Arvsavståenden medför oftast att barnen till den som gör avståendet blir dödsbo-delägare istället. Detta om hela arvet avstås. När du undertecknat ett arvsavstående är du inte längre dödsbodelägare och har då varken skyldighet eller rättighet att vara delaktig i avvecklingen av dödsboet. Du kan också göra en arvsavsägelse till din mor innan hon går bort men då går ditt arv inte vidare till dina barn.

Leave a Reply