Snabbare bygglov i Kristinehamn

Kvartetten som snabbar på bygglovsprocessen i Kristinehamn. Fr v Jessica Nilsson byggnadsinspektör, Lisa Bäckström byggnadsinspektör, Inger Eriksson byggassistent, Per Jung byggnadsinspektör samt Stefan Anteryd byggnadsinspektör.

Nu kommer de som söker bygglov i Kristinehamns kommun få snabbare beslut i sitt ärende. Med fyra byggnadsinspektörer mot tidigare tre, kommer de att hinna med att bevilja bygg-loven inom den bestämda tio veckors period som gäller.

– Vi vill ha en bra service till våra kommuninvånare och företagare. I och med den nya bygglovstaxan, som antogs i kommunfullmäktige i november, har vi från och med januari 2016 fyra anställda byggnadsinspektörer. Det innebär att vi ökar vår service och snabbar på vår bygglovshantering berättar Marielle Nilsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
– Om ni är det minsta osäkra, hör alltid av er till oss innan ni börjar ett byggprojekt hemma på er villa eller fritidshus, är det samstämmiga rådet från Jessica Nilsson, Lisa Bäckström, Per Jung och Stefan Anteryd, Kristinehamns kommuns fyra byggnadsinspektörer och bygglovsassistenten Inger Eriksson.
Just nu börjar högsäsongen för olika byggprojekt utomhus och för många av dessa krävs bygglov eller anmälan innan bygget startas.
Det enda som helt säkert inte kräver något bygglov eller anmälan, är uppförande av en eller flera frigge-bodar med en sammanlagd byggnads-area på 15 kvadratmeter. Du får även anordna skärmtak till bostadshuset på maximalt 15 kvadratmeter.
Dessa åtgärder kräver dock grannens godkännande om de placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen.
Om du ska måla om huset, byta fasad eller tak ska du kontakta kommunen då det kan krävas bygglov. För övriga typer av åtgärder och byggnationer finns bestämmelse och restriktioner som måste följas. Som sagt, fråga alltid om du är osäker. Har du gjort fel, så kan det bli fråga om olika sanktionsavgifter.
Det är högsäsong för ansökningar just nu, så var ute med din ansökan i god tid, avslutar kommunens byggnadsinspektörer.

av Björn Hallin

Leave a Reply