Mässa för både företagare och allmänhet

Vimmelbild från 2015-års uppskattade mässa. 

Årets B2B-mässa går av stapeln 10 mars i Nya Folkets Hus Karlskoga. Konceptet har utvecklats vidare till inspirationsförmiddag, utställning – över 60 utställare finns på plats – även samverkan mellan Karlskogas näringsliv och skolan utgör en röd tråd under dagen. 

Föredragshållare Thomas Ek, OBH Nordiskas grundare.

1

Dagen är indelad i två block – en inspirationsförmiddag med föreläsningar av bland annat superentreprenören Thomas Ek, grundare av OBH Nordica vars produkter är en självklarhet i de flesta svenska hem. Thomas och hans bror Peter byggde på rekordtid upp varumärket OBH Nordica och kommer på ett inspirerande sätt berätta om ledarskap, vägval och avgörande framgångsfaktorer.

Mässan är för alla – både allmänhet och företagare. Den är ett sätt att lyfta det lokala näringslivet och skapa större kännedom om vilka verksamheter som finns i vår närhet.
Det är inspirerande att jobba med mässan när vi tillsammans lyfter Karlskoga. Företagsamhet och mässor i den här storleken har en oerhört stor betydelse både för invånare och vårt lokala näringsliv. Vi vet att det ger affärer och skapar nya kontakter säger Kaisa Edenvik regionchef för Företagarna som tillsammans med  Dan Gunnarsson, verksamhetsledare i MöckelnFöretagen på uppdrag av Karlskoga Näringsliv & Turism AB anordnar evenemanget.

Förberedelse och arbete med årets B2B-mässa. Kaisa Edenvik, Dan Gunnarsson och Anna-Lena Elg.

P1010867

Mässans övergripande syfte var till en början att främja lokala affärer mellan utställarna men har idag utvecklats till en mötesplats dels för företagarna och dels ge allmänheten en inblick i dagens näringsliv i Karlskoga. Mötesplatsen ger även våra politiker och kommunala tjänstemän en möjlighet att träffa flera företagare vid samma tillfälle. Kommunens grundskolor har fått en särskild inbjudan för att ge elever och skolpersonal tillfälle att möta företagare för att bl a kunna diskutera den framtida kompetensförsörjningen samt knyta direkta kontakter med de olika företagen. Utställarna visar den mångfald som karaktäriserar Karlskogas näringsliv med deltagare från industrin, handel, besöksnäring och tjänstesektorn. Varje mässbesökare hittar säkert något av särskilt intresse.

Karlskoga bubblar idag av verksamhet. Flera nya etableringar av företag är på gång och byggnation av nya bostäder har beslutats. Vårt näringsliv är under stark utveckling och flera exempel på skapandet av nationella kunskapsplattformar finns, bland annat utvecklingen inom 3D scanning och 3D printing. Vår yrkeshögskola erbjuder offensiva vidareutbildningar i efterfrågade yrkeskategorier. Dan-Åke Widenberg, VD för Karlskoga Näringsliv & Turism AB, kommer under inspirationsförmiddagen att förmedla sin optimism avseende Karlskogas utveckling.

I år disponerar mässan större lokaliteter för att kunna ta emot fler besökare än fjolårets över 300 besökare. Passa även på att besöka vår Turistbyrås lokaler för att ta del av de omfattande erbjudanden av upplevelser och besöksmål i Karlskoga.

2

Mässan har fritt inträde. Biljetter till inspirationsförmiddagen köpes samma dag på Turistbyrån Nya Folkets Hus. Biljettpris 100 kr. Varmt välkomna!

Kajsa Edenvik, Företagarna

Glada utställare från förra årets mässa, Åsa och Niclas från Träningslagret.

Leave a Reply