Botorps industriområde

– från då till nu!

För 50-år sedan fanns här bara gärden, en bondgård och några torp. I dag rymmer området ett stort antal företag och kommunen har även genom Mark och Exploateringsnämnden öppnat upp möjligheten för fler företag att etablera sig i området. 

Först på området, någon gång i slutet av 60-talet, var Skånska cementfabriken och även Lantmännen, som idag rymmer butiken Granngården. För övrigt fanns här bara öppna gärden mot skogen i väster. Det var kanske därför inte så konstigt att folk började prata och undra när Jan Enock i början på 70-talet valde att bygga sin industrilokal i utkanten av området, där företaget Adamsky finns idag.
– Jag kommer ihåg att folk sa, ”Vad tänker han på? Hur ska det kunna gå? Så långt från stan?”,  minns Åke Bjuhr.

image001image004

  Åke Bjuhr med familj runt  -77 när skroten och sedermera Bjuhrs bil byggdes.

Men växte gjorde området. När Jan Enocks bygge stod klart -75 inledde Åke Bjuhr sina markplaner och -77 stod även skroten, numera Bjuhrs Bil, klar. Då hade Enock börjat med ett nytt bygge mitt emot Bjuhrs, i korsningen Silovägen/Magasinvägen.

På 80-talet växte behovet av industrilokaler och Jan Enock beslöt sig därför att bygga igen, men inte till sig själv denna gång utan för att kunna hyra ut. Den långa längan som idag hyser företagen Karlskoga Bilskadecenter, Crossfit, Hertz med flera stod klart någon gång -88, -89.

Spännande är att det på området idag finns många intressanta företag för MNYTTs läsare – nämligen allt för hem, bo, och motor! Här hittar vi rörfirmor som H.A.S rör och Karlskoga VVS-teknik. För bygg, mark och anläggning hittar vi KBA, KMAAB, EB Grund & Anläggning och Thyras AB. Vi har fler väletablerade byggföretag, som exempelvis 50-års jubilaren HEBAB och även byggföretaget ROBAB som ni kära läsare kommer få stifta närmare bekantskap med i nästa nummer av MNYTT då vi fått äran att få följa med på ett husbygge! På området kan du även serva och laga din bil. LG-Speed, Adamsky, GL.s billack, Karlskoga Bilskadecenter och Bjuhrs Bil, är alla till din tjänst.

av Annica Nilsson

 

DSC_0311

Botorps industriområde ligger i den sydvästra delen av Karlskoga tätort och planlades för första gången år 1966 för industriändamål. 

I kommunens översiktsplan, antagen 2011 beskrivs Botorp som ett befintligt industri- och verksamhetsområde avsett för lättare industri och serviceföretag. Vanliga bestämmelser inom området tillåter en byggnadshöjd på mellan 5-12 meter. Byggnadshöjden begränsas till en lägre nivå för mark som gränsar mot Europaväg 18. I dagsläget finns två industritomter till salu på ca: 18 000 m2 och 23 000 m2.

av Lina Jönsson, Fysisk planerare , Karlskoga kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen 13

Leave a Reply