Familjens jurist svarar december

 

Katarina Nordin Jur.kand.

familjejuristen_huvud

 

 

 

Fråga;

Jag och min f d fru kan inte komma överens om värdet på fastigheten jag skall ta över i samband med vår skilsmässa. Vad gör jag?

Svar;

För att få ett marknadsmässigt värde på fastigheten bör den värderas av en mäklare. Vid bodelning är det vanligt att båda parterna vill ha en egen värdering. Det som är brukligt då är att vardera part står kostnaden för var sin värdering och att man tar ett medelvärde av värderingarna som fastighetens värde. Från värdet skall dras kostnader motsvarande som om fastigheten sålts, d v s eventuell kapitalvinstskatt och mäklararvode. Även de lån som finns på fastigheten skall räknas från värdet. Det är vad ni skulle haft kvar efter en försäljning som är det värde ni skall bodela. Härtill kommer även värdet på ert övriga giftorättsgods.

Om ni fortfarande inte kan komma överens ser jag inte något annat alternativ än att en av er begär hos tingsrätten att en bodelningsförrättare skall förordnas. Denna kan i förlängningen tvångsvis besluta om bodelning om ni inte kan nå fram till en överenskommelse. Vid en tvångsbodelning skall vardera part ta del av varje egendom som ägs tillsammans. I ert fall skulle det kunna bli så att ni tilldelas halva fastigheten var. Därefter måste ni begära hos tingsrätten att den skall säljas på en offentlig auktion. Det här är ett förfarande som både kostar mycket pengar och mycket tid. Därför är det alltid bättre att försöka nå en lösning ni båda kan acceptera, ingen av er kommer att få allt den vill ha men det viktiga är att ni båda är lika missnöjda.

För att upprätta själva bodelningsavtalet rekommenderar jag att ni tar hjälp av en jurist så att avtalet blir möjligt att använda såväl hos banken för omläggning av lån som hos Lantmäteriet för ändring av lagfart.

Leave a Reply