7 av 10 svenskar oförberedda för brand i hemmet

Varje år dör närmare 100 personer i bostadsbränder. I en rikstäckande undersökning uppger 70% av svenskarna att de inte har en utrymningsplan, det innebär att bara 3 av 10 familjer har pratat med varandra om hur man gör för att ta sig ut ur hemmet om det börjar brinna.

Varje dag brinner det i 17 svenska hem och antalet personer som omkommit i bränder har ökat hittills i år jämfört med förra året, enligt preliminär statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Hittills i år har 89 personer mist livet i samband med brand i Sverige, de flesta i bostadsbränder. Det är en ökning jämfört med 2014, då totalt 81 personer omkom.

– En utrymningsplan för hur familjen ska agera vid eventuell brand kan rädda liv. Viktigast är att ta sig ut så snabbt som möjligt och att ha en bestämd uppsamlingsplats. Om man bedömer att det finns tid för att rädda, larma och släcka så ska man göra det. Men det får inte under några omständigheter äventyra utrymningen.

9 av 10 har ingen bestämd uppsamlingsplats

På jobbet och i skolan är brandövningar återkommande men en ny undersökning från Trygg-Hansa visar att majoriteten av svenskarna är oförberedda på en brand i bostaden. Endast 1 av 10 svenskar har brandövat hemma och 7 av 10 saknar en plan för hur de ska ta sig ut ur bostaden om det börjar brinna. 9 av 10 har ingen bestämd uppsamlingsplats att mötas vid efter att de tagit sig ut ur bostaden.

Att ha en bestämd uppsamlingsplats i händelse av brand är livsviktigt. Det finns tragiska exempel på att människor har omkommit i bränder då de gått tillbaka och letat efter en person som de tror är kvar, men efteråt har det visat sig att den personen redan var ute ur huset och stod och väntade någon annanstans. Man behöver vara glasklar med var man träffas efter att man lämnat huset.

Det är också viktigt att prata med varandra om brand då och då för att påminna sig om vad som gäller. Bland de som har en utrymningsplan är det bara 4 av 10 som påminner varandra om den årligen, majoriteten pratar om den mer sällan än så.

Brandspel och experiment för att öka kunskapen

För att få fler familjer att brandöva hemma har Trygg-Hansa tagit fram brandspelet ”Eldracet” där målet är att ta sig ut ur ett brinnande hus så snabbt som möjligt. Spelaren möts av distraktioner och måste till exempel ducka för rök, hoppa över eld och låta värdesaker ligga kvar i bostaden. Fokus ligger på att rädda liv, inklusive sitt eget.

Så här brandövar du hemma:

• Gör en utrymningsplan och engagera hela familjen i planeringen.

• Vid en brand är det mycket viktigt att ni har bestämt en tydlig uppsamlingsplats utanför bostaden.

• Prata om att röken är farlig och att man därför aldrig ska gå in i ett rökfyllt hus/rum.

• Visa hur brandsläckaren fungerar och hur man använder brandfilten för att skydda sig och släcka mindre eldar. Kom ihåg ramsan: ”Rädda, Larma, Släck”.

• Lär barnen att ropa på hjälp, att krypa under röken och att ta sig ut så snabbt som möjligt.

• Gör det till en vana att alltid visa barnen var utrymningsvägarna och uppsamlingsplatsen finns när ni är på nya ställen.

• Börja alltid brandövningen med att trycka på brandvarnarens testknapp.

Barnen lär sig då att koppla ihop ljudet med att bostaden ska utrymmas.

Källa: Trygg-Hansa

 

Light

Första advent är en efterlängtad tid för många. Julen närmar sig, vi tänder stearinljus och eldar gärna i öppna spisen. Mysets baksida är att risken för brand ökar rejält.

Checklista 

  • Lämna aldrig ett rum med levande ljus. En god regel är att den som tänder ljuset också släcker det.
  • Tänd bara ljus som står stadigt i obrännbara ljusstakar. Ta bort alla brandfarliga dekorationer.
  • Ha inget brännbart i närheten av ljusstaken.
  • Om du tänder värmeljus, använd då bara hållare som är avsedda för detta. De klarar värmen och har tillräckligt med lufthål.
  • Ha koll på de mindre barnen. Att en ljusstake välter är ett ögonblicksverk.
  • Se över sladdar och kontakter till elektriska adventsljusstakar och stjärnor. Släck dem med en strömbrytare eller genom att ta ur stickkontakten ur vägguttaget. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
  • Ställ inga föremål på tv:n.
  • Utrusta ditt hem med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt!

Leave a Reply