Familjens jurist svarar oktober

Katarina Nordin Jur. kand.

familjejuristen_huvud

 

 

 

Fråga: Min mormor avled för ca 40 år sedan. Hon var gift men inte med min morfar. Nu har mormors man avlidit. Har jag någon rätt till arv nu? 

Svar; Här är det avgörande om din mormor och hennes man hade upprättat något testamente eller inte. Finns inte något testamente har ett särkullbarn i princip alltid rätt att få ut sitt arv. För att veta säkert om din mamma skulle få något arv när din mormor dog behöver man titta i bouppteckningen som gjordes efter henne. Denna skall tas fram i samband med att bouppteckningen efter hennes man nu görs. Av bouppteckningen skall framgå om det fanns något testamente eller inte och även vad det stipulerade, alltså om din mamma skulle få ut något arv över huvud taget eller bara sin laglott. Om din mamma inte fick något arv alls eller bara fick sin laglott bör hon få ut sitt resterande arv nu. Om din mamma är avliden träder du och dina eventuella syskon in som arvingar i hennes ställe. Det finns undantag från att arv skall utges nu, bl. a om boets behållning var mindre än fyra basbelopp vid tiden då din mormor avled.

Om det inte fanns något testamente och behållningen var mer än fyra basbelopp bör din mamma fått sitt arv eftersom arvsordningen angav och fortfarande anger att särkullbarn får ut sitt arv vid sin förälders bortgång. För att veta säkert om din mamma fick något arv måste ni hitta en handling som redovisar bodelningen och arvskiftet. Om inte någon sådan handling finns men det fanns en fastighet som din mormors man ärvde kan du kontakta landarkivet, som förvarar handlingarna för det område fastigheten låg i, för att få en kopia av den handling som ligger till grund för lagfartsändringen. Hittar ni inte någon handling kan ni med säkerhet inte säga att din mamma fått sitt arv och då är det din mormors mans arvingar som måste bevisa att hon fått sitt arv. En första åtgärd brukar vara att fråga, i det här fallet, din mamma eller dig om du har något krav på dödsboet.

När bouppteckningen görs efter din mormors man skall dödsbodelägarkretsen avgöras och då måste den som upprättar bouppteckningen ta reda på omständigheterna vid din mormors bortgång. Om du vet vem som skall göra bouppteckningen kan du kontakta den personen för att diskutera dödsbodelägarkretsen och få veta hur den resonerar. Du kan också själv begära en kopia av bouppteckningen efter din mormor, om du inte redan har den, och sedan diskutera med en jurist vad som gäller. En kopia av bouppteckningen kan du få från det landarkiv, som förvarar handlingarna från den tingsrätt som din mormor svarade vid den 1 november året innan hon avled. En jurist kan hjälpa till att ta fram kopian.

Leave a Reply