Samarbete mellan företagen – framtiden för Hangarvägen

– Finns det så många! Det är den överraskande reaktionen hos många när de får reda på att det  finns drygt 30 företag på Hangarvägen i Karlskoga.

Samarbetet mellan företagen började med ett möte i våras och entusiasmen bland de som mötte upp var stor. Efter det har företagarna träffats ytterligare en gång. Träffarna visade att många inte visste vilken kompetens och vilka möjligheter som fanns inom området. Det knöts kontakter och alla var eniga om att man tjänade på att samarbeta mer. Ett resultat av träffarna är en maillista mellan företagen. Är det någon som vill ha hjälp med en sak eller som vill veta om en viss vara finns inom företagsgruppen skickas ett mail ut till de andra och förhoppningsvis kommer det ett positivt svar. Samarbetet leder också till att en mindre grupp av företag kan slå sig ihop och räkna på offerter som de var och en för sig inte kunnat ha gjort tidigare. Ett beslut vid mötena är också att försöka snygga upp området. Såga ner och rensa bland växtligheten så området syns mer samtidigt som området blir öppnare och ljusare. En idé som väckts är att döpa området. Nu heter det Hangarvägen men det är ju detsamma som gatunamnet. Storängen har sitt namn liksom andra områden har sina namn. Om det ska fortsätta att heta Hangarvägen återstår att se. En aktivitet som arrangeras för att dra uppmärksamhet till området är Korpens tipspromenad runt Hangarvägen.  En annan tanke är att ha en speciell dag, ungefär som Storängens dag.

Första företaget som etablerade sig på Hangarvägen 1978 var Nikar Fordonsservice AB och sedan har området fyllts på allt eftersom. I dagarna flyttar Kyl-climat Tech AB in i sina lokaler på Hangarvägen 42. Företaget använder bara en del av byggnaden och här  finns det plats för ytterligare hyresgäster.

av Björn Hallin

Hitta företaget:

karta_hangarvagen

Leave a Reply