Familjens jurist svarar september

Katarina Nordin Jur. kand.

familjejuristen_huvud

 

 

 

Fråga; Min före detta sambo vägrar göra bodelning, hon kräver att hon ska bo kvar i vårt hus. Hon tycker att det räcker att hon tar över lånen medan jag vill sälja huset så vi vet det verkliga värdet. Hur kan jag gå vidare? 

Svar; Ett samboförhållande avslutas med en bodelning om det finns någon sambo-egendom att bodela. En bodelning måste begäras inom ett år efter separationen. Om endast ena parten medverkar till en bodelning eller parterna blir osams hur bodelningen skall gå till kan en bodelningsförrättare förordnas på ena partens begäran. En bodelningsförrättare skall försöka få parterna att enas om en bodelning men kan också slutligt besluta om bodelning. Ett beslut om bodelning kan överklagas till tingsrätten. När det gäller fastighet kan bodelnings-förrättaren komma fram till att fastigheten skall delas mellan parterna och därefter får en av parterna begära försäljning av fastigheten på offentlig auktion genom att en god man utses av tingsrätten.

Ett allmänt råd är att försöka lösa bodelningen själva, att begära en boutredningsman innebär att bodelningen drar ut på tiden och blir mer kostsam. Ta gärna hjälp av en jurist att upprätta det bodelningsavtal som skall upprättas i samband med bodelningen.

I ditt fall behöver du försöka förklara för din före detta sambo att du kan komma att begära en bodelningsförrättare och vad det kan komma att innebära.

Fråga; För några år sedan ärvde jag min man. Vi hade skrivit testamente och av det skall efter min död våra tillgångar tillfalla Cancer-fonden. Kan jag ändra testamentet nu?

Svar; Utifrån hur du formulerat frågan förstår jag att ni inte har några barn och då kan ni förordna om er kvarlåtenskap hur ni vill. Du har ärvt din mans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt eftersom ni angivit vad som skall hända med den efter även din bortgång. Vid arv med fri förfoganderätt finns två, så att säga, förbud för arvtagaren. Denna får inte gynna sina egna arvingar i syfte att den först avlidne makens arvingar skall erhålla ett mindre arv och denna får inte skriva ett nytt testamente över arvet. Detta innebär att den dag du avlider så skall Cancerfonden erhålla arv efter din tidigare avlidne make. Däremot kan du ändra din del av testamentet om du vill. Du kan upprätta nya testamenten så länge du har den mentala förmågan till detta. Mitt råd är att du kontaktar en jurist för hjälp med upprättandet av ditt nya testamente så och att du får veta vilken andel av din kvarlåtenskap du kan upprätta ditt testamente över och så att det blir tydligt formulerat vad du vill nu.

Fråga; Registreras testamenten någonstans?

Svar; Jag förstår frågan så att den gäller om det finns något register över testamenten, ett register där man kan kontrollera om en avliden efterlämnar något testamente eller ej. Svaret är nej.

Ett testamente måste finnas i original vid dödsfallet för att kunna bli giltigt. En kopia visar endast att det en gång funnits ett testamente, men det kan ha förstörts medvetet eller omedvetet. Om det förstörts omedvetet är det den som påstår att så skett som har att bevisa detta.

För att ett testamente inte skall komma bort har Familjens jurist en tjänst där vi förvarar testamenten i original och en kopia med detta antecknat ges ut till testatorn. Familjens jurist garanterar att testamentet, originalet, kommer fram vid dödsfallet.

Om det skulle förstöras efter dödsfallet har Familjens jurist kvar en kopia så att det går att få verifierat att originalet fanns vid dödsfallet.

Leave a Reply