Dags att renovera badrum?

– Ta först reda på vilka regler som gäller.

Branschregler och lagar för våtrum ändras över tid. Detta för att användningen av våtrum förändras. När man väl tagit beslutet att renovera eller bygga ett nytt våtrum kan det vara svårt att sätta sig in i de lagar som ges ut av Boverket, kallade BBR (Boverkets byggregler). Vi tog kontakt med Torgny Carlson på LIP Sverige AB för att få veta mer om vad som gäller.

– För privatpersoner som avser att göra arbeten med kakel och klinker i egen fastighet gäller att det utförs med utgångspunkt från gällande bygglagar. Och för att underlätta tolkningen av de bygglagar som gäller har Byggkeramikrådet taget fram sina branschregler för våtrum BBV. Dessa är sedan lång tid ansedda som gällande riktlinjer inom hela ”bygg-sverige”. Dock avråder Byggkeramikrådet från gör-det-självarbeten i våtrum, om man inte har mycket god kunskap och vana inom området. Detta då en feltolkning av reglerna kan leda till skada och som då kan innebära att du står utan hjälp från ditt försäkringsbolag, säger Torgny.

Därför är det alltid en trygghet i att anlita en behörig entreprenör, då är man som konsument skyddad av konsumenttjänstlagen som ställer krav på fackmässigt utfört arbete. Sammanfattningsvis innebär det att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman samt att branschregler och alla installationer görs enligt leverantörens monteringsanvisning.

image001image002image003image004image005

 

 

 


Den vanligaste orsaken till vattenskada i ett badrum 
är golvbrunn. Torgny Carlsson på LIP Sverige AB visar här hur de olika stegen i monteringsanvisningen är framtagna för att säkerställa att gällande branschregler följs.

– Både nyproduktion och renovering omfattas av reglerna. De godkända systemens monteringsanvisningar är anpassade så att man uppfyller de krav som ställs i BBV och Boverkets byggregler vid montering av tätskikt när kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum, berättar Torgny. Vilken typ av tätskikt som ska användas är framför allt beroende på underlag, krav på ånggenomgångsmotstånd och om det finns risk för tillskjutande markfukt.

För råd och tips kontakta din lokala återförsäljare eller sök direkt på respektive materialleverantörs hemsida. Läs mer om gällande bygg- och branschregler på www.bkr.se. Samt läs mer om olika tätskiktssystem på www.lip.dk

av Annica Nilsson

Leave a Reply