Ska jag köpa eller leasa?

Visst är det härligt att ha en helt ny bil – även om det är en firmabil. Att köpa nytt är relativt enkelt. Det är bara att välja den modell som passar bäst för jobbet. Ofta har de olika bilföretagen kampanjer, vilket innebär ett lägre inköpspris eller att ett flertal utrustningspaket ingår utan extra kostnad. Men ska man då köpa eller leasa? Vi har fördjupat oss och även ställt frågan till tre generalagenter.

Blir valet att köpa bil med ett avbetalningslån så bokförs fordonet som en anläggningstillgång i företagets balansräkning. Därefter går det att göra avskrivningar enligt gällande regler. Lånet bokas sedan upp som en skuld i balansräkningen och räntan är fullt avdragsgill.

Ska jag köpa eller leasa 2 Ska jag köpa eller leasa 4

Många valmöjligheter
Med leasingavtal behöver den nya bilen inte tära på företagets kapital, men några saker bör du veta innan leasingavtalet skrivs på. Hur stor bil behövs? Är lastkapaciteten den rätta? Går bilen att inreda som du vill ha den? Sedan måste du veta hur många mil fordonet ska rulla per år och hur lång tid leasingen ska löpa. Ska försäkring och service ingå? Vinterdäck som det är lag på? Alternativen och valmöjligheterna är många och ju fler fördelar du som nyttjare väljer desto dyrare blir det – men samtidigt får du ett bekymmerslöst ”ägande”. Nackdelar? Jo, de finns. Har du väl skrivit på ett leasingavtal så är det svårt att häva det. Varför häva? Jo, en anledning förutom att företaget måhända kommit på obestånd kan vara att bilens storlek inte längre passar rörelsen. Sedan återstår alltid återlämnandet. Då ska det stämmas av om bilen är normalt sliten eller kanske rent av vanvårdad varpå restvärdet skrivs ner. För i princip lånar du bara bilen och är det skador så kan det kosta åtskilliga tusenlappar. Avslutningsvis bör du som företagare alltid vända dig till din revisor för att få korrekta råd baserat på dina förutsättningar.

Köpa eller leasa? Så här svarar tre generalagenter!

Ska jag köpa eller leasa 5

Bengt Dalström, informationschef  Toyota Sverige:

”Oftast är leasing bättre än lån för en företagare, men inte alltid. Detta beror på flera olika orsaker: halva momsen på leasinghyran är avdragsgill, detta sänker kostnaden. Företaget slipper binda rörelsekapital i bilar och pengarna kan istället användas i företagets verksamhet. Då företagets kapital inte är bundet i en bil så är den heller inte att ses som säkerhet i företaget. Därför blir det oftast lättare att ta andra lån för investeringar så att företaget kan fokusera på sina behov i verksamheten. Leasing är en kostnad i rörelsen och den påverkar inte företagets balansräkning och därmed påverkar inte heller nyckeltalen på samma sätt som vid köp. Vilket som är bäst av köp med avbetalning eller leasing beror till viss del på vilken typ av fordon företaget behöver och vilken verksamhet som bedrivs. Är det en pickup eller en bil med en totalvikt över 3 500 kilo så är hela momsen avdragsgill vid både köp/lån och leasing”.

Fredrik Wahrolén, informationschef  Mercedes-Benz Sverige:

”Med Mercedes Finansiell leasing äger det leasande företaget bilen och står för den finansiella risken. Bilen blir en finansiell tillgång som företaget måste ta upp i sin balansräkning. Detta innebär att företaget behöver sälja bilen på egen hand när avtalet löper ut. Fördelen är ett flexibelt ägande då löptiden gått ut och därmed kan kostnaden justeras. Nackdelen är att företaget får stå för restvärdet och därmed risken för bilen, vilket beror på marknaden och hur bilen skötts. Ett annat alternativ från Mercedes är ”operationell leasing” vilket innebär att ett leasingbolag äger bilen, men kunden är brukare. Företagets balansräkning påverkas inte eftersom de inte äger bilen. Operationell leasing kan likställas med en hyra, där kunden lämnar tillbaka bilen efter kontraktets slut. Fördel: förutsägbarhet, då kunden vet vad bilen kommer att kosta varje månad samt att de slipper ta den finansiella risken på restvärdet. Nackdel: mindre flexibilitet i avtalen”. 

Dan Andersson, marknadsansvarig Volkswagen Transportbilar:

”Volkswagen Leasing är vårt enklaste och mest ekonomiska sätt att finansiera företagets bilar. Dels för att momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill, dels för att leasing inte binder kapital i tillgångar. Leasing belastar inte företagets övriga säkerheter som kan behövas för att få krediter och frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Kombinera med fördel vår finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på samma faktura, specificerat var för sig. Avtalstid är 12 till 60 månader och vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad betalningsplan. Vad gäller restvärdet så har Volkswagen ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut, men som alltid är det beroende på hur bilen används, körsträcka och avtalstid. Volkswagen erbjuder två alternativ: ”finansiell leasing” där leasingtagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde. Eller ”operationell leasing” där leasinggivaren istället bär den ekonomiska risken”.  

Ska jag köpa eller leasa 3

 

av Staffan Swedenborg / CNP AB

Leave a Reply