Mullhyttans kyrka prästsonens modell

I fönstret till en villa i Nyköping står en modell av Mullhyttans kyrka, gjord av Lasse Grafström. Hans far John förverkligade Mullhyttans kyrka och i den står en till kyrkomodell av Lasse, med klockstapel.

DSCN4018

Lasse har byggt Mullhyttans kyrka som modeller.

I en minnesskrift av Stefan Öberg om Mullhyttans kyrka har John Grafström i huvudrollen. John såg till att orten fick en kyrka, under motstånd av kollegor som fruktade att deras kyrkor skulle avfolkas.

Kyrkan stod klar 1927, trots många hinder. Allt reddes dock ut och regelverket var annat då. Öberg: ”Tänkvärt är om bygget hade skett under nuvarande år (2007), hade det frivilliga arbetet stoppats av arbetsmiljöskäl, försäkringsaspekter, eller misstanke om svartjobb/barnarbete.”

1932 flyttade John till Husby-Oppunda i Sörmland. Samma år gifte han sig med Dagmar Viola Aldén från Mullhyttan. Senare blev John präst i sörmlandsförsamlingen Lunda. Han for vida på sin mc, i prästkläder, och blev en legendar. Grafström kom att skickligt avbildas så av lokale träsnidaren John Karlsson.

Grafströms son Lars blev finsnickare och ville vid sekelskiftet bygga skalenliga modeller av kyrkor hans far verkat i.

– Jag ringde prästen i Mullhyttan, så ingen skulle undra när jag var där och mätte. Då kom förfrågningar om jag kunde göra ännu en modell, säger Lars.

Så skedde och även klockstapeln blev modell. Han har byggt fler av ”pappas kyrkor”, även ett kapell, som kom på ritning, men aldrig byggdes. Men det är en annan (kyrko-)historia… Lasse blev, till skillnad från sin far, inte präst.

– Mitt yrkesval knyter nog mer an till min farfar, för han var faktiskt orgelbyggare, berättar Lasse som fyller 80 år i höst.

av Yngve Lind

DSCN4002

John porträtterades av träsnidaren John Karlsson.  

Leave a Reply