Familjejuristen svarar aug 2015

Katarina Nordin Jur.kand.

familjejuristen_huvud

Fråga; Jag skilde mig för nio år sedan och nyss frågade mig en vän om vi gjort något bodelningsavtal. Vi var ju överens så då behövs väl inget speciellt avtal.

Svar; Ett äktenskap avslutas med en bodelning. Det finns inte någon preskriptionstid på när en bodelning måste göra men enligt praxis, rättsfall, finns det en gräns vid ca 20 år. Därefter kan man inte längre begära bodelning. Bodelningen skall göras utifrån den egendom som fanns när ansökan om äktenskapsskillnad registrerades hos tingsrätten. Detta innebär att det naturligtvis är lättare att göra en bodelning kort efter en skilsmässa än en längre tid därefter.

Förutom att egendomen skall fördelas mellan parterna är ett bodelningsavtal ett bevis om att man gjort upp de ekonomiska mellanhavandena man haft som äkta makar.

Om någon av er avlider inom ca 20 år måste man vid bouppteckningen fråga den efterlevande om bodelning gjorts eller om denne har något krav på dödsboet. Alltså är det väldigt viktigt att upprätta ett bodelningsavtal om än bara för att klargöra att ni är överens om bodelningen och inte har några ekonomiska krav på varandra. Mitt råd är att kontakta en jurist för att få hjälp med att upprätta och underteckna ett bodelningsavtal snarast.

Fråga; Jag är skild och vill inte att mitt ex skall få del av arvet efter mig om jag dör medan mina barn är under 18 år. Kan jag göra något åt det?

Svar; Om du dör innan dina barn är 18 år blir det ditt ex som har att förvalta barnens arv efter dig. Detta under förutsättning att ni har gemensam vårdnad eller ditt ex har ensam vårdnad då du avlider. Om arvet överstiger ett basbelopp, idag 44 500 kr, skall arvet sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Detta gäller också de eventuella pengar dina barn får från försäkringar du eller din arbetsgivare har på dig.

Det du kan göra är att upprätta ett testamente där du anger att det skall vara en särskild förvaltare av arvet du lämnar till dina barn. Det är bra om det är någon från din egen generation, t ex ett syskon, som du utser till dina barns särskilda förvaltare. På det sättet kan inte ditt ex på något sätt komma åt det arv dina barn får efter dig.

I ett testamente kan du också ange att om du själv och dina barn dör till följda av samma incident skall arvet tillfalla någon annan än barnens mamma. Detta är annars vad som gäller enligt lag om du avlider först och sedan barnen.

Kontakta gärna en jurist för genomgång av just dina förutsättningar och möjligheter att upprätta ett testamente.

Har du en fråga om familjerätt? Mejla: katarina.nordin@familjensjurist.se

Leave a Reply