Med lokalt engagemang och starkt kundfokus

– verkar Bergslagens Sparbank i och för Bergslagen

För snart tre år sedan, när andra banker började lägga ner kontor och upphöra med kontanthantering gjorde Bergslagens Sparbank precis tvärtom. Ett nytt kontor öppnades i Storfors, med just kontanthantering och med tillgänglighet fem dagar i veckan.

– Förutsättningen för att driva bank är att det finns kontor dit kunderna kan vända sig för att få hjälp, säger Christel Gillström, kontorschef i Storfors på Bergslagens Sparbank. Hon understryker hur viktigt det är att ge kunderna tid, att vara en lokal bank nära den lokala marknaden och anser att många branscher, inklusive banker, centraliseras för mycket. Och Bergslagens Sparbank har alltså gått mot strömmen och gjort tvärt om! Allt för att komma nära kunderna. De är en fullsortimentsbank som kan hjälpa till med allt från sparande och lånande till försäkringar och betalningslösningar. De arbetar även med heltäckande banktjänster för företag.
Bergslagens Sparbank har anor ända från 1800-talet. Redan då, när banker främst betjänade de bemedlade i samhället, värnade banken om sparsamhet och sund ekonomi för alla. Nu har Bergslagens Sparbank tagit sitt samhällsansvar ett steg längre.  Utöver att varje individ och företag ska ha möjlighet att växa och må bra, vill de bidra till den lokala samhällsutvecklingen i hela Bergslagen. Banken ägs till hundra procent av Sparbankstiftelsen Bergslagen, vilka bland annat har i uppdrag att ”genom bidrag främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning”.
– På så sätt skiljer vi oss från andra. Vi har en lite annorlunda ägare, vars affärsidé är att ge tillbaka aktieutdelningen till Bergslagen, säger Christel. Det innebär att du som kund är med och bidrar till en positiv utveckling av samhället i allmänhet och av Bergslagen i synnerhet.

 

Av Annica Nilsson
Foto: Bergslagens Sparbank

 

sparbanken2Christel Gillström, kontorschef i Storfors på Bergslagens Sparbank.

 

 

 

Leave a Reply