Bristfälligt underhåll av brandvarnare leder till falsk säkerhet

BYT. Kom ihåg att byta batterier i brandvarnaren minst en gång om året.

Jämfört med vårt nordiska grannland Danmark så är svenskarna mycket bättre på att installera rökdetektorer. Men allt är inte perfekt. Vart fjärde hushåll glömmer att byta batterier i sina brandvarnare och hela 37 procent har ingen brandsläckare i hemmet.

Bilden är ungefär densamma i hela landet berättar Michael Peterson säkerhetskommunikatör på Verisure Securitas Direct.
– Eld kan vara mycket farligt, därför finns det alla skäl i världen att se till att ens brandvarnare och brandsläckare fungerar så bra som möjligt och att det finns tydliga rutiner för samtliga medlemmar av hushållet i händelse av en brand.

I en studie från YouGov anger 96 procent av svenskarna att de har en rökdetektor. Vilket är mycket högt i jämförelse med de flesta andra länder och så även jämfört med till exempel Danmark där endast 80 procent av danskarna har en brandvarnare. Men att sätta upp en brandvarnare är inte ett engångsjobb.
– Det är mycket viktigt att du underhåller din brandvarnare och kommer ihåg att byta batterier minst en gång om året. Alltför ofta när vi gör nyinstallationer ute hos våra kunder så finner vi rökdetektorer som har slut på batterier eller som är för gamla för att kunna fungera korrekt. Och vi får dessvärre stöd för detta i vår senaste undersökning där hela 26 procent av svenskarna svarar att de glömmer att byta batterier i sina brandvarnare.

Men brandsäkerheten i ett hem slutar inte med en fungerande rökdetektor.
– Jag rekommenderar starkt att man även skaffar en brandsläckare samt en brandfilt. Och fler än 1 av 3 svenska hem saknar dessa enkla släckningsverktyg som kan förhindra att elden sprider sig, vilket gör mig orolig. I många fall kan även brandsläckaren vara den avgörande skillnaden mellan små eller mycket stora materiella skador. Dessutom bidrar ofta en brandsläckare och brandfilt till att undvika personskador och livshotande situationer, avslutar Michael Peterson.

6 enkla tips och råd för ett brandsäkert hem

> Kontrollera att du har brandvarnare i ditt hem. Minst en i varje sovrum och minst en på varje våning. Rökdetektorer ska sitta i taket och minst 130 cm från väggen.

> Ett ännu bättre alternativ är att installera sammankopplade brandvarnare som skickar signaler till varandra vid brand, larmet går då i hela bostaden och därmed varnas alla samtidigt.

> Kontrollera att du har en brandsläckare och gärna även en brandfilt så att du har möjlighet att släcka branden innan den sprider sig (en hink vatten är ofta inte tillräckligt).

> Överväg att investera i smarta sammankopplade rökdetektorer som är direkt anslutna till en övervakad larmcentral, då ökar möjligheten till att få rätt hjälp snabbt om något händer.

> Se till att alla i familjen vet var de ska mötas upp utanför hemmet i händelse av brand (t.ex. på trottoaren framför huset) för på så vis snabbt kunna säkerställa att alla hunnit komma ut.

> Om sovrummen ligger på översta våningen är det en god idé att ha en alternativ utrymningsväg än husets trappa, t ex en väggfast stege i anslutning till en balkong.

 

Leave a Reply