Wiréns Åkeri i Broängen

Wiréns Åkeri med 120 anställda är en av Kristinehamns största arbetsgivare. Tonvikten i verksamheten är olika transporttjänster. I företaget finns ca 200 fordon.

– De flesta av våra anställda finns i Kristinehamn, men vi har också personal på flera platser i södra Sverige, berättar Joakim Wirén, som leder det här familjeföretaget som grundades av hans farfar 1946. Det betyder 70-årsjubileum nästa år!

Precis som många andra svenska seriösa transportföretag kämpar man med utländska åkare, som inte alltid följer EU:s regler och det svenska regelverket.

– Vi är seriösa och följer lagstiftningen och jag hoppas att alla som handlar upp transporter tar sitt ansvar och anlitar seriösa företag. Vi klarar konkurrens på lika villkor, men vi kan inte matcha dom som smyger under radarn.

Wiréns Fastigheter är en del i koncernen och en stor aktör inom Broängen.

Joakim Wirén:

– Efterhand som åkeriets verksamhet växt har vi flyttat närmare hamnen men äger fortfarande våra gamla fastigheter. Idag äger vi fastigheterna där Jysk, Nobina och Euromaster finns och vi hyr även ut lokaler till ett flertal företag på Tredje Industrigatan & Kilshammargatan där vi har vårt kontor och lager. Därför ser vi naturligtvis positivt på utvecklingen av Broängen.

Av Anders Björklund

wirens_april-15

Leave a Reply