Spännande nyheter i Broängen!

Gång- och cykelvägen förbättras och blir ”Älvstråket”.

– Vi vill göra förändringar som på ett bättre sätt binder samman stadens centrum och området från Västra Ringvägen till Västerlånggatan, berättar planarkitekt Johan Stenson på Kristinehamns kommun. I ett program för området presterar han en hel del nyheter för att förbättra kommunikationen och göra området mer attraktivt.

Precis som alla andra städer har Kristinehamn förändrats genom åren. Efter rivningen för tre år sedan av gamla badhuset i slutet av Norra Hamngatan startade diskussionen om hur området mellan Broängens handelsområde och centrum skulle kunna utvecklas.
– I september 2013 bjöd vi in till en träff där kommunens invånare fick komma med idéer om hur de ville att området skulle användas i framtiden. Utifrån detta har vi tagit fram ett program, som är utgångspunkt för att upprätta en detaljplan för området, fortsätter Johan Stenson.
Detaljplanen beräknas vara klar och godkänd under våren 2016, vilket betyder att då kan den praktiska förändringen inledas.

Bättre gång- och cykelvägar
Ett genomgående tema i förslagen är att förbättra kommunikationen i området,
– Vi vill göra förändringar som på ett bättre sätt binder samman stadens centrum och området från Västra Ringvägen till Västerlånggatan, berättar planarkitekt Johan Stenson på Kristinehamns kommun. I ett program för området presterar han en hel del nyheter för att förbättra kommunikationen och göra området mer attraktivt. Spännande nyheter i Broängen framför allt med nya gång- och cykelvägar. Just nu finns stora, kala grusytor som avskräcker från en naturlig rörelse från centrum till handelsområdet och hela vägen ut till arenaområdet med badhus och inomhusarena och det planerade nya bostadsområdet mellan Västra Ringvägen och arenaområdet. Älvstråket/Blå tråden är ett begrepp som kan beskriva utvecklingen av gång och cykelvägar från centrum och västerut – en tydligare sammankoppling av Broängen och centrum längs älven.

Spännande planer för ”Nya Stadsparken”
Ett viktigt inslag i förändringen är ”Nya Stadsparken” som ska skapas i området, som kristinehamnsborna känner som Svinvallen. Johan Stenson: – Vår tanke är att skapa olika rum för olika aktiviteter i parken. I norr blir det en entré med parkering och längre söderut kommer det att finnas plats för lek och underhållning med lekpark, evenemangsytor, sittplatser samt nuvarande café och lanthandelsmuseum. Ett aktivitetsrum med plats för t ex skate/bikepark, multiarena, utegym och boule ingår också i förslaget. Vi hoppas att det här ska bli en ny mötesplats för kristinehamnarna. I Broängens handelsområde kommer det också bli möjligt att utveckla nya verksamheter öster om Coop.

broangen2

Här ska ”Nya stadsparken” ta form.

Vågen utvecklas
Siktet är också inställt på mer aktivitet i kulturkvarteret Vågen. Här kommer Kristinehamns kommun att vara drivande i utvecklingen. Redan nu har kommunens bildarkiv, som har många besök, flyttats till Wahlundsgården. Där arrangeras också matmarknad en gång per månad. I kvarterat finns sedan länge flera konstnärer.

broangen3

Kulturkvarteret Vågen ska utvecklas

Detaljplaner vävs samman

För området finns idag ett stort antal äldre, delvis inaktuella detaljplaner som nu ska ersättas med två helt nya detaljplaner för området från Västra Ringvägen öster ut mot centrum. Ett sådant exempel är området vid Nedre Station, som redan fått en förbättrad utemiljö.

– Det är opraktiskt att bara delvis ersätta äldre detaljplaner, därför vill vi helst ersätta dem helt, så att vi får en helhet utan en massa småområden. Området kring Nedre Station är ju ett område som över tid förändrats mycket. Långt tillbaka fanns industriverksamheter i det området, som hade stort behov av närheten till järnvägen för sina godstransporter. Så ser det inte ut idag men vi har fortfarande en del att jobba med, för att förbättra och anpassa miljön kring Albinvägen till dagens situation, avslutar planarkitekt Johan Stenson.

broangen4

Utemiljön vid området kring Nedre Station ska få en ansiktslyftning.

av Anders Björklund

 

 

Leave a Reply