Bygglovsärenden i Storfors och Karlskoga numera gemensam

Har man tänkt bygga i sommar är det nu hög tid att söka bygglov. Nytt för i år är att Storfors och Karlskoga har en ny gemensam myndighetsnämnd, vilket innebär att alla bygglovsärenden för dessa orter numera sker i Karlskoga.

Nämnden består av ledamöter från båda orter. Bygglovsärenden handläggs i Karlskoga men för att förenkla för Storforsbon kommer bygglovshandläggare finnas på plats i Storfors kommunhus på torsdagar. Här finns blanketter att hämta och Annika Nilsson kvarstår som byggnadsassistent i Storfors.  I Karlskoga, på Stadsbyggnadskontoret, finns en bemannad kundtjänst varje vardag.

Handläggningstiden för mindre pro-jekt är cirka fyra veckor under förutsättning att ansökan är komplett och planenlig. När det handlar om ett större ärende, till exempel nybygge av ett hus, tar handläggaren kontakt med den sökande och lägger upp en plan för hur ärendet ska handläggas. I normalfallet ska den sökande ha ett besked inom en månad. Därefter går det över i ett praktiskt arbete med tekniskt samråd och därefter förhoppningsvis ett startbesked, då bygget kan startas. Erhåller man ett bygglov har man två år på sig att starta projektet.

av Annica Nilsson. Foto: Sartena uterum

 

Leave a Reply