Fråga först, bygg se´n

Kristinehamns kommuns byggnadsinspektörer Jessica Nilsson, Lisa Bäckström och Per Jung står alltid beredda att svar på frågor.

– Om ni är det minsta osäkra, hör alltid av er till oss innan ni börjar ett byggprojekt hemma på er villa eller fritidshus, är det samstämmiga rådet från Kristinehamns kommuns tre byggnadsinspektörer Lisa Bäckström, Per Jung och Jessica Nilsson.

Just nu bär det mot högsäsong för olika byggnadsprojekt utomhus och för många av dessa krävs bygglov eller anmälan innan bygget startas.
Det enda som helt säkert inte kräver något bygglov eller anmälan, är uppförande av en eller flera friggebodar med en sammanlagd byggnadsarea på 15 kvadratmeter. Du får även anordna skärmtak till bostadshuset på maximalt 15 kvadratmeter. Dessa åtgärder behöver dock grannens godkännande om de placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen. Om du ska måla om huset, byta fasad eller tak ska du kontakta kommunen då det kan krävas bygglov.
För övriga typer av åtgärder och byggnationer finns bestämmelser och restriktioner som måste följas.

Attefall

Den nya typen av komplementbyggnad, som kallas Attefallshus, kräver en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked innan byggstart. Attefallshuset får vara max 25 kvadratmeter och max 4 meter högt. Fler får byggas, men den sammanlagda ytan får inte överstiga 25 kvadratmeter.
Uppförs Attefallshuset som bostad, ska det innehålla alla funktioner som ska finnas för matlagning, personlig hygien och förvaring. Man kan även bygga till bostadshuset med en Attefallstillbyggnad om max 15 kvadratmeter. Även denna åtgärd kräver anmälan och startbesked från kommunen. Allt det här gäller bara för en- eller tvåbostadsfastigheter. Avståndet till grannens tomt får aldrig vara mindre än 4,5 meter, om du inte har ett medgivande från grannen. Se alltid till att medgivandet är skriftligt och att förändringen är inritad på en situationsplan.
Som sagt, fråga alltid om du är osäker. Har du gjort fel, så kan det bli fråga om olika sanktionsavgifter.

Ute i god tid

Det är högsäsong för ansökningar just nu, så man får räkna med en handläggningstid på 8-10 veckor vid enklare ärenden. Längre om det handlar om att få ett startbesked för bygge av t ex en villa. Ni som planerar projekt i strandnära lägen ska vara extra noga med att kolla bestämmelser, eftersom brott mot strandskyddet alltid polisanmäls.
– Så var ute i god tid, avslutar Kristine-hamns kommuns byggnadsinspektörer, en viktig kunskapsresurs för att inte gå vilse bland alla bestämmelser.

av Anders Björklund

Leave a Reply