Gamla flickskolan Kristinehamns äldsta

Ringlekar vid gamla flickskolan i början av 1900-talet. Skolan hette då Elfkullen. Bland alla flickor syns ett och annat litet gossebarn.

Jakobsbergsskolan är Kristinehamns äldsta skola som fortfarande är verksam. Här går barnen idag i förskola upp till årskurs sex. I högstadiet går de sedan vidare till Södermalmsskolan som ligger några hundra meter bort.

Förr hette den flickskolan och historien går tillbaka till år 1904. Då donerades byggnaden av brukspatron A. J. Juhlin på Niklasdam och syftet var att bilda en flickskola. Innan den kunde tas i bruk byggdes den om och togs i bruk året efter donationen. Skolan fick namnet Flickskolan, Kristinehamn. På den tiden var byggnaden påkostad med snickar-glädje både i entréer och balkonger och med spiror på takets nockar. I den parkliknande trädgården fanns ekar och kastanjeträd och en allé mot Prästgatan och järnvägen. I väster flöt Varnan förbi som skyddades av en naturlig liten skog vid åkanterna. Utseendemässigt liknade skolan byggnaderna som låg runt om-kring med karaktäristiska takkupor och specialdesignade vindskivor som bara fanns i den här delen av Kristinehamn.

Utbildningen av stadens flickor går dock längre tillbaka i tiden och hur den utvecklades beskrivs i Axel Emil Lööfs och Arvid Ernviks Kristinehamns Historia, del III. Den första flickpensionen startades runt år 1815 och låg då vid Sjötullen. Under 1830-talet bildades en pension i Jerns gård vid Hovslagaregatan och senare kom den Wagnerska flickpensionen som tillkom 1844 i Fiskalgården och som styrdes av stadens fruar.
Två decennier senare, 1864, öppnade fröken Therése Kamph en flickskola i handlare Olssons gård på Gamla kyrkogatan. Den skolan lades dock ner 1871. Under den här tiden diskuterades stadens möjligheter för att låta flickorna gå i skolan och ett tag var man inne på att det räckte om de bara gick i folkskolan.

Gamla flickskolan eller Jakobergsskolan som den heter idag har ett tag varit rivningshotad men nu verkar det som om skolan får stå kvar.

2

År 1876 annonserade rektor Lagerlöf vid Läroverket ut en kortare kurs i språklära och litteraturhistoria för flickor och det ledde till att initiativ togs till att starta ett elementarläroverk för flickor.
Skolan invigdes i september 1876 och hade då 67 elever. Året efter flyttades undervisningen till Gamla Hotellet vid Södra torget. Tack vare stora donationer kunde sedan lokalfrågan få en lösning och flickskolan fick sin hemvist i det som numera heter Jakobergsskolan. År 1909 fick den 8-åriga flickskolan normalskolekompetens.

Framtiden för gamla flickskolan var ett tag ovisst men nu verkar det som att den rivningshotade skolan får stå kvar. Kommunens rödgröna majoritet vill nämligen bygga ett nytt teknik- och innovationscenter i kvarteret Björktrasten medan den borgerliga oppositionen istället tycker att det vore bättre att bygga ut Presterudsgymnasiet för att få plats med teknik- och innovationscentret där. Frågan avgörs inom kort.

av Björn Hallin. Bilderna är utlånade från Kristinehamns Bildarkiv.

Leave a Reply