Familjejuristen svarar jan 2015

Katarina Nordin Jur. kand.

familjejuristen_huvud

 

 

Fråga;

Min dotter har blivit sambo. Hon och pojkvännen har flyttat ihop i en nyinköpt bostadsrätt. Min dotter betalar mer än vad hennes pojkvän gör. Vad händer om de separerar? Vad händer om någon av dem dör? Går det att skydda min dotter på något sätt?

Svar;

Enligt sambolagen skall en bodelning göras vid separation eller dödsfall. Bodelningen görs på samboegendomen, d v s permanentbostad och bohag köpt inför eller under samboförhållandet. Vid bodelningen delas samboegendomen i två lika delar oavsett vem som betalat egendomen. Vid dödsfall finns en skyddsregel för efterlevande sambo med innebörden att den senare har rätt att genom bodelning alltid erhålla samboegendom upp till ett värde av två basbelopp. Detta även om det skulle innebära att den efterlevande sambon får mer än hälften av samboegendomen.
Om man inte önskar att bodelningen skall ske med hälftendelning kan man upprätta ett samboavtal. Vid en separation eller ett dödsfall tar då vardera parten sin egendom.
Eftersom sambor inte ärver varandra behöver de upprätta ett testamente om de vill skydda den efterlevande sambon så att denna får bo kvar i bostadsrätten.
Din dotter och hennes sambo kan behöva diskutera med en jurist om vad som gäller vid ett samboförhållande och på så sätt avgöra om de vill upprätta några handlingar eller inte.

familjejuristen_huvud

 

 

Fråga;

Jag vill att mina barn och min frus barn skall få lika mycket efter oss. Kan man bestämma det?

Svar;

Genom ett testamente kan den legala arvsordningen ändras. Dock har era respektive barn alltid rätt att få ut sina laglotter, hälften av arvslotterna som de skulle fått ut om inget testamente funnits, vid era respektive dödsfall om de kräver dem. Den andra halvan av kvarlåtenskapen som inte är laglotter disponerar ni helt fritt och kan alltså genom testamente förordna om att den andres barn skall dela på den delen.

Hur testamentet skall utformas behöver ni diskutera med en jurist. Detta eftersom det finns olika sätt att formulera det och därmed göra det på ett sådant sätt att det uppfyller just era önskemål.

familjejuristen_huvud

 

 

Fråga;

När min faster nyligen dog hittade vi ett testamente som hon skrev 1962. Gäller det fortfarande efter mer än 50 år?

Svar;

Ett testamente kan aldrig bli för gammalt så ja, det gäller fortfarande.

Mitt råd är dock att alla som har ett testamente bör gå igenom det med ca fem års mellanrum. Detta för att se om det fortfarande uppfyller ens önskemål om fördelningen av kvarlåtenskapen. Omständigheter och relationer kan ha förändrats och det kan också lagar ha gjorts.

 

Leave a Reply