Familjejuristen svarar dec 2014

Katarina Nordin jur.kand.

familjejuristen_huvud

 

 

 

Fråga
Jag vill att min sambo får sitta kvar i orubbat bo när jag dör. Hur gör jag då?

Svar;
För att förordna om din kvarlåtenskap efter din egen död måste du upprätta ett testamente. Uttrycket orubbat bo kan man alltjämt se i äldre testamenten. Idag undviker man att ange att någon skall sitta kvar i orubbat bo eftersom det inte är någon juridisk term. I testamentet kan istället anges att bostad och bohag eller eventuellt hela kvarlåtenskapen skall tillfalla efterlevande sambo. Om så verkligen blir fallet efter din bortgång är beroende av hur din familj ser ut i övrigt, om du har barn eller inte, hur stora dina tillgångar är utöver bostad och bohag, om det finns något samboavtal sedan tidigare och vem som äger bostaden. Om du har barn kan du endast genom testamentet förordna om hälften av din kvarlåtenskap till annan än barnen, om inte barnen medger att du förordnar om hela kvarlåtenskapen. För att få en riktig genomgång av vad som gäller just i ditt fall rekommenderar jag att du konsulterar en jurist.

familjejuristen_huvud

 

 

 

Fråga
Jag och min tjej ska bli sambo. Ingen av oss har varit det tidigare. Vad behöver vi tänka på?

Svar;
Det här måste bli ett allmänt svar vad som gäller generellt. Först och främst är det viktigt för er att veta att ni efter det att ni blivit sambor fortfarande skall hålla isär era ekonomier. Var och ens bankmedel etc. är fortfarande var och ens. Ni kan ha ett gemensamt konto för gemensamma utgifter för t ex hyror, räntor och mat. Bostad och bohag som ni införskaffar inför eller under samboförhållandet utgör samboegendom och skall enligt huvudregeln delas lika, oavsett vem som betalat, vid den bodelning som skall ske vid separation eller dödsfall. Om ni önskar att någon annan ordning skall gälla för hela eller delar av er samboegendom måste ett samboavtal upprättas. Annan egendom än gemensamt införskaffad bostad och bohag är inte samboegendom och för sådan är det viktigt att kunna visa vems egendomen är. Om ni t ex. skaffar en bil tillsammans skall ni hos bilhandlaren begära att båda två skall stå på köpekontraktet. Detta för att visa att ni blir ägare båda två trots att endast en kan stå som ägare i bilregistret.  Viktigt att veta är vidare att sambor inte ärver varandra. Det innebär att om ni vill att den efterlevande sambon skall ärva den som avlider först måste ni upprätta ett testamente. Hur detta skall utformas är beroende av familjesituation men även egendomsförhållanden. Om inte något testamente finns gäller arvsordningen enligt Ärvdabalken. Den reglerar att i första hand ärver barnen den som avlidit. Om barn inte finns ärver föräldrar eller syskon om föräldrarna inte finns kvar i livet osv. Har ni eller får ni barn tillsammans är min rekommendation att ni bör överväga att gifta er. Ett gift par med gemensamma barn ärver varandra före barnen. Detta kan man aldrig uppnå fullt ut genom att upprätta ett testamente.  Mina rekommendationer blir alltså att fundera om ni vill upprätta samboavtal och/eller testamente. För att gå igenom era behov utifrån era förutsättningar tycker jag ni skall kontakta en jurist. Denna hjälper också till att upprätta handlingarn så att de blir korrekt utformade.

 

 

Leave a Reply