Angående Bostadsinbrott

Under 2013 anmäldes omkring 21 000 bostadsinbrott – en minskning med en procent jämfört med året innan. En procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott under det senaste året.

Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda brott och är med andra ord ett relativt ovanligt brott. Men det är ett brott som skapar mycket oro eftersom det upplevs som mer kränkande än andra stöldbrott.

Inbrott i villor ökar
År 2013 anmäldes 85 200 inbrottsstölder. Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda bostadsinbrott varierat, men visat på en uppåtgående trend. Nu ligger nivån anmälda villainbrott 17 procent högre än för tio år sedan. De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren fått en alltmer säsongsbetonad prägel. Vid mer detaljerade analyser framträder november som den månad då det anmäls flest villainbrott, tätt följd av oktober och december.

Många anmäls men få klaras upp
Uppemot tre fjärdedelar av alla bostadsinbrott anmäls. Däremot klaras få bostadsinbrott upp, och det finns även få misstänkta.

Fakta (2013)
• 21 000 bostadsinbrott polisanmäldes.
• 13 700 av bostadsinbrotten skedde i villor.
• 7 400 av bostadsinbrotten skedde i lägenheter.
• 14 100 inbrott i källare och på vind anmäldes.
•  5 500 inbrott i fritidshus anmäldes.
• 5 procent = personuppklaringsprocenten för bostadsinbrott

Källa: https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/bostadsinbrott.html

Leave a Reply