Familjejuristen svarar nov 2014

Katarina Nordin jur.kand.

familjejuristen_huvud

Fråga:
Jag och min sambo äger vårt fritidshus tillsammans. Vi har barn båda två. Vem ärver detta när jag går bort?

Svar;
Du och din sambo äger fritidshuset med samäganderätt med de andelar som ni står för i lagfarten. Ett fritidshus utgör nämligen aldrig samboegendom. Vid ett dödsfall skall i vissa situationer en bodelning göras avseende samboegendomen men då fritidshuset inte är samboegendom, så kan det således aldrig ingå i en bodelning. Som sambo har man aldrig någon arvsrätt utan huvudregeln är att barnen ärver sina föräldrar. Däremot kan man ändra arvsordningen med hjälp av ett testamente. I detta kan man antingen begränsa barnens rätt helt, förordna om att de får vänta på hela sitt arv, eller delvis genom att ge ut laglotten, hälften av arvet de skulle fått om testamentet inte funnits. I testamentet anges även vad som skall hända efter båda parternas dödsfall. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott om det så begär. Detta kan efterlevanden inte sätta sig emot men den har rätt att bestämma vad laglotten skall bestå i, d v s kontanta medel, värdepapper eller lösöre etc. Diskutera och uppsök en jurist om ni önskar att upprätta ett testamente. Juristen kan gå in närmare i detalj på era specifika förhållanden.

familjejuristen_huvud

Fråga:
Jag står i begrepp att gifta mig och jag inser nu att jag idag har det mesta som vi kommer att använda i våra fortsatta liv, båda vad gäller fastighet och pengar. Vad händer om vi skiljer oss eller om jag dör, vem ärver mig?

Svar;
Beträffande en skilsmässa är huvudregeln sådan att om all egendom är giftorättsgods, d v s ingen av egendomen har erhållits genom arv eller gåva med föreskrift att den skall vara enskild, så delas den lika. Vissa undantagsregler finns om äktenskapet varat mindre än fem år. Om du är den som först dör i ert förhållande är huvudregeln att din man ärver. När han går bort är det sedan dina föräldrar, syskon, syskonbarn etc. som ärver din andel. Detta under förutsättning att du inte har några barn. Om du har barn sedan tidigare förhållande ärver de dig vid din bortgång, om ni har barn tillsammans eller får barn i äktenskapet ärver din man först och sedan han gått bort ärver barnen såväl dig som din man. För att skydda dig vid en eventuell skilsmässa kan ni inför giftermålet upprätta ett äktenskapsförord. Detta är möjligt även sedan ni gift er men det största skyddet nås om ni skriver det inför äktenskapet. Härigenom kan all din egendom eller delar därav göras till enskild egendom. Äktenskapsförordet undertecknas av båda parter och en del formkrav måste iakttagas. Viktigt är att veta att även om egendom är enskild så ärver din man dig om ni har gemensamma barn eller inte några barn alls. För att ändra detta måste du upprätta ett testamente. För att gå igenom exakt vilka förutsättningar som gäller i ditt fall råder jag dig till att kontakta en jurist.

Leave a Reply