Bra & Begagnat i Örebro stöttar humanitära insatser

Evangeliska Frikyrkan (EFK) driver två begagnatbutiker i Örebro. Den ena på Nasta industriområde vid södra infarten och den andra på Gamla gatan.

– Vår verksamhet genomsyras av det sociala arbetet.  Frivilligt arbete och engagemang för andra är grunden för vårt arbete. Gemenskap, meningsfull sysselsättning och en tillhörighet är en del av vardagen.  Många av våra anställda kommer från olika aktiviteter i samhällets regi. Vi ger helt enkelt många en chans att introduceras i arbetslivet. Tanken förs vidare i våra olika projekt, som har en social inriktning – att hjälpa människor i nödsituationer till ett bättre liv. Det kan handla om att ge mikrolån till en symaskin, till boskap eller att stötta ett barnhem, berättar Anna-Maj Björk, som är ansvarig för verksamheterna i Örebro.

BB2

Kalle Nilsson och Ulla-maj förevisar en massiv ekkista från början av 1900-talet.

135 engagerade
Försäljningen som sker onsdagar, torsdagar och lördagar, bygger helt på skänkta varor. Vi har cafeteria i båda butikerna under öppettiderna  men också under vardagarna är kaffestunden viktig. Människor som vill hjälpa kommer och lämnar in, men självklart hämtas grejor efter överenskommelse. Dessutom finns man var fjärde vecka vid återvinningscentralen i Mellringe, där gods tas emot, som ”är för bra att kasta”, miljö- och klimatsmart arbete. Anna-Maj berättar också att den stora delen av arbetet är det som ligger utanför försäljningstiderna.

Det finns en stor avdelning med kläder smakfullt arrangerade efter kategori.

– Allt som kommer till oss sorteras, tvättas, stryks, putsas, lagas, repareras och görs snyggt. Alla elektriska produkter gås igenom och kontrolleras. Vi är ca 135 personer (110 i Nasta och 25 på Gamla gatan) som jobbar  med att göra allt klart för onsdagar , torsdagar och lördagar då ca 20 arbetar med försäljningen.
Saker som inte blir sålda efter ett tag samlas ihop och skickas med lastbil till Estland, Lettland och Bulgarien, där lokala second-handbutiker säljer prylarna och skapar en vinst, som används i humanitära projekt. Skapar försörjningstillfälle och varorna delas också ut till fattiga hem och olika myndigheter.

 

BB4

Det här glasskåpet rymmer de allra finaste dyrgriparna. Här kan man lägga bud.

Fyra miljoner till sociala och humanitära insatser
Verksamheterna i Örebro genererar varje år ca fyra miljoner kronor i överskott, som går till olika sociala projekt.
– Vi är en organisation med 90-konto och med en mycket liten administration, det mesta av vårt överskott går direkt till projekten. Alla som skänker saker ska veta att vi har en minutiös kontroll och uppföljning av hur våra pengar används. 80% av överskottet beslutas om på centralt håll inom EFK och går till sociala -humanitära projekt. De resterande 20% bestämmer vi lokalt över. Våra anställda är med och beslutar om hur vi ska satsa dessa pengar. Vi kan satsa på både internationella och lokala projekt. Pengar går bland annat till Kvinnohuset och Läkare utan gränser, fortsätter Anna-Maj Björk.

BB5

På möbelavdelningen samsas möbler från allehanda tidsepoker.

Bra & Begagnat i Örebro har funnits i cirka 20 år på olika platser, men sedan fem år tillbaka är man i de nuvarande lokalerna.
EFK gör idag insatser i 45 länder i Afrika, Asien, Mellanöstern, Europa och Latinamerika, ofta i samarbete med lokala kyrkor och organisationer. Just nu är ca 70 svenska medarbetare utsända till de olika länderna.

Av Anders Björklund. Foto Marita Olén Widenberg

Leave a Reply