Ett fantastiskt ljus

– viktigt även på arbetsplatsen

Under en stor del av året lever vi nordbor med mörker. Numera vet vi att belysningen i hemmet har stor betydelse för vårt välbefinnande, men bra belysning på arbetsplatser, i industrier och i lagerlokaler, samt i stora offentliga miljöer, är minst lika viktig. Här är definitionen på bra belysning dock lite annorlunda mot i ett hem.

illumini_2”Jan Johansson visar lamporna
som är på väg till en industrilokal i norra Skåne”

– En porsche i garaget är snygg, men om det är en åker som ska plöjas är det bättre med en traktor, berättar Jan Johansson, VD på Illumini Belysning AB, när han beskriver fördelarna med induktionsbelysning i industrilokaler jämfört med andra varianter på marknaden.
För det är så. I industrier, lagerlokaler och på arenor är designen inte det viktiga. Här ställs istället höga krav på hållbarhet och energibesparing. Belysningen är ofta placerad tre till femton meter upp i taket. Den är svåråtkomlig. Vissa miljöer kan dessutom klassas som farliga, så som tunnlar, broar eller liknande. Byte av lampor blir kostsam på mer än ett sätt. På dessa platser vill man att lamporna ska klara av att lysa, dygnet runt, år efter år. Och då behöver de också vara energibesparande- och miljövänliga. Till detta är induktionslampan oslagbar. Som en ”traktor”.

illumini_3Svartå Elljusspår

Illumini Belysning AB är systemleverantör av modern induktionsbelysning. Företaget har funnits sedan 2008 men startade på allvar med ljuskällor inklusive armatur av induktionstypen 2010.
– Vi tillhandahåller ljuskällor till de flesta typer av lokaler såväl inomhus som utomhus, i industri- och lagerhallar men även i affärslokaler och flerbostadshus samt vägar och parker. Samarbete sker med lokala och rikstäckande elinstallatörer samt återförsäljare, berättar Jan Johansson.

illumini_5I industrier är belysningen ofta placerad tre-femton meter upp i taket.

Fördelar med induktionsbelysning
Endast några få LED-ljus har idag lika lång livslängd med så liten avmattning av ljusstyrkan som en induktionslampa. Den har en brinntid på 100 000 timmar. Det vill säga varje dag, dygnet runt, i 11-12 år. Jämför man induktionslampan med till exempel en kvicksilverlampa som är vanlig inom industrin drar den 50 % mindre energi och är okänslig för stötar och slag. Den har också en större glaskropp, vilket i sin tur gör att värmen leds bort mycket effektivt. Detta gör lampan mer hållbar i varma utrymmen än LED lampor som ofta överhettas.
– Dessutom ger en induktionslampa ett fantastiskt ljus som är behagligt för ögat. Det är flimmerfritt och är inte bländande som vissa LED lampor kan vara vilket är nog så viktigt för arbetsmiljön, säger Jan.

Suzuki/Garphyttan Wire är ett exempel på verkstäder i området som har satsat på induktionsbelysning från Illumini. Även på IOS Energicentrum har man satsat på denna belysning i butikslokalen i Karlskoga, och de är även återförsäljare av Illumini belysning.
– Nyligen fick vi in en stororder med denna teknik till två stora produktionshallar från ett verkstadsföretag i norra Skåne. Nu satsar vi på att fler företag ska inse fördelarna med denna sortens belysning, avslutar Jan och tillägger att Illumini också säljer LED belysning i miljöer där den passar bättre.

Av Annica Nilsson

illumini_6Se butiksbelysning på IOS energicentrum

 

Leave a Reply