TEMA ENERGI

Leif Lundell, Sandra Ahlinder och Anders Johansson tror mycket på Karlskoga Energi & Miljös satsning på grön el.

Grön el från Timsälven och Svartälven

När Karlskoga Energi & Miljö 2013 köpte 24 småskaliga vattenkraft-verk av Fortum var det ett strategiskt beslut.
– Med köpet fick vi tillgång till produktion av grön el via ett antal småskaliga kraftverk i närregionen. Efterfrågan på grön el stiger hela tiden och nu kan vi bjuda våra kunder ett lokalt alternativ, berättar marknadschef Leif Lundell, som också pekar på fördelen att  kunden nu har ett bolag, som både levererar i eget nät och producerar grön el.

24 vattenkraftverk
De 24 vattenkraftverken är belägna från Fredriksberg i norr till Rockesholm i söder i Svart- och Timsälven och tillsammans producerar de 110 GWh/år, vilket motsvarar el för 6 700 villor. Anders Johansson ansvarar för de 24 kraftverken.
– Vi satsar på en rationell drift med en driftcentral i Hällefors. Därifrån utgår de 11 man, som sköter den dagliga tillsynen av verken. Driftcentralen är bemannad dagtid och på kvällar och nätter tar personalen på kraftvärmeverket i Karlskoga emot felmeddelanden. Det här är ett smart och effektivt sätt att nyttja koncernens resurser på bästa sätt.
Anders Johansson berättar att det fanns ett stort intresse både i Sverige och utomlands att förvärva dessa vattenkraftverk av Fortum. Kraftverken är av olika ålder – det äldsta från 1912 och det modernaste från 2003.
– Vi har nu fått ett nät av lokala producenter av el från förnyelsebar källa. Riktigt grön el!

green_el_2Rockesholm – ett av 24 kraftverk.

Grön el för en bättre miljö
Från 2012 säljer Karlskoga Energi & Miljö el. Sandra Ahlinder är säljare och gläds åt en stark utveckling.
– Vi har under perioden gått från noll till 3 000 elkunder och många väntar på att deras avtal med andra leverantörer ska gå ut för att man ska kunna ansluta sig till det här lokala alternativet.
Karlskoga Energi & Miljö erbjuder sina kunder olika prissättning från fast pris till priser som är bundna under olika långa perioder.
– Våra kunder uppskattar att man får en faktura för både på nätavgift och el. Det gör helt enkelt vardagen lite enklare för kunderna! Dessutom bidrar man på det här sättet till en bättre miljö.
Ett besök på www.karlskogaenergi.se och/eller på företagets Facebook sida är ett bra sätt att få reda på mer om att köpa lokal vattenkraftsel.

av Anders Björklund

Leave a Reply