Kristinehamns konstmuseum

Maria Quarfordt Brising

Mörker – Mörka – Mörkt – Kristaller

20 september – 23 november

På Kristinehamns konstmuseum möts Maria Quarfordt Brisings och Ingalena Klenells arbeten för första gången i utställningen ”mörker mörka mörkt kristaller”. Mellan Marias och Ingalenas konstnärskap ryms både analogier och friktionsytor. I det landskap och i den snårskog som växer fram i utställningen finns en spänning i mötet mellan de monokroma, ömsom hotfulla ömsom omfamnade, målningarna och de skira halvtransparenta glasinstallationerna. Likväl som dikten där ifrån titeln är lånad andas verken kyla och värme, rimfrost och mull. Med verkens förändrade, och något förvridna, organiska och arkitektoniska formationer återskapas minnen, Ingalena Klenell eller åtminstone minnet om minnen.

 

konst_khamn2Ingalena Klenell

Leave a Reply