Snabb fiber till alla – I Kristinehamns stadsnät

Catarina Östlind på Kristinehamn Stadsnät
kan konstatera 
att arbetet pågår för fullt med
att dra fiber på 
bostadsområdet Sandfallet.

Chansen att få snabbt internet utan att vara låst till en enda leverantör av tjänster – det satsar Kristinehamns stadsnät på. På flera platser runt om i Kristinehamn pågår arbetet med att gräva ner eller dra fram det nya fibernätet.

Kristinehamns stadsnät ingår i infrastrukturoperatören IP-Only som under många år byggt ut ett omfattande stamnät för fiber runt om i Sverige. Det utgörs av en fiberring som förbinder Stockholm-Oslo-Göteborg- Malmö-Stockholm med ett stort antal stadsnät längs vägen, däribland Kristinehamn. Under våren 2014 gjorde Kristinehamns kommun en upphandling för att ge kommunens alla verksamheter tillgång till ett snabbt fibernät både i tätorten och ute på landsbygden. Upphandlingen vanns av IP-Only och nu pågår arbetet med att förbinda kommunens olika verksamhetsställen, som tex skolor, förskolor och gruppboenden. Samtidigt arbetas det nu med att bygga ut nätet för att så många privatpersoner och företag som möjligt ska kunna ansluta sig till fibernätet. Målet är att nå bredbandsmålet att 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till 100 megabit/ sek till 2020. I bostadsområdet Sandfallet pågår just nu utbyggnaden för fullt liksom på några andra platser. Ute i Ölme har man tack vare flera eldsjälar i Ölme Fiber kommit långt. Här ska 40 mil slang grävas ner i backen för att ansluta runt 620 fastigheter av de totalt 767 fastigheter som finns i området. Arbetet startade vid Ölme idrottsplats för någon månad sedan och under de kommande åtta månaderna ska arbetet pågå. Ölme Fiber fungerar som underentreprenör och ansvarar för själva grävandet medan IP-Only står för allt material.

Fredrik Selvén arbetar med attstadsnat2
dra fiberkabel på 
Mariebergsområdet.

– Nu har vi fått ordentlig fart på utbyggnaden och vi kommer att bygga ut fibernätet område för område, berättar Catarina Östling på Kristinehamn stadsnät. Även utanför själva Kristinehamn ska satsningen genomföras och det pågår diskussioner med Björneborg, Bäckhammar och ett flertal byalag i kommunen har visat stort intresse. Många hushåll har idag en internetuppkoppling via telefonuttaget, en ADSL-anslutning. Det betyder att hastigheten i nätet är begränsad jämfört med en anslutning till ett fibernät där kapaciteten är avsevärt mycket större. Kapaciteten påverkas inte heller om det är många som är ute på nätet, hastigheten är alltid densamma. Utbyggnaden av fibernätet i Kristinehamn innebär också att mobilmasterna i området kan anslutas, vilket i sin tur innebär ökad kapacitet på mobilnätet och bättre mobiltäckning. En anslutning till stadsnätet kostar i dagsläget 18 900 kronor men efter ROT-avdraget sjunker kostnaden till 15 900 kronor. I nätet går det att välja mellan ett stort antal olika leverantörer av internet, telefoni, TV, olika datatjänster och möjlighet att spela spel på Playstation 4.
– IP-Only investerar i Sverige och storsatsar på utbyggnaden av framtidens infrastruktur – fiber, Kristinehamn är en del av den satsningen. Genom vårt helhetskoncept, som vi kallar Smart Fiberstad, integrerar vi hela samhället från tätort till byalag. Visionen är att alla i Sverige ska kunna ta del av det nya digitala samhället, avslutar Catarina Östling.

Av Björn Hallin

Leave a Reply