Varje nål på kartan är ett planerat bostadsprojekt i Karlskoga, de är spridda över hela tätorten

Jobbar för att utveckla Karlskoga: ”Måste vara Karlskogas bästa jobb”

Det händer mycket i Karlskoga. Industrin går på högvarv, kommunen siktar på att växa och staden ändrar skepnad med en rad nybyggen runt om i tätorten.

– Till skillnad från övriga Sverige är Karlskoga inte i en lågkonjunktur, och för att matcha vad som är på gång i näringslivet måste det hända saker, säger Per Green, Samhällsledningschef i Karlskoga Kommun.

Målet för den strategiska utvecklingen av Karlskoga är att kommunen ska ha 32 000 invånare år 2025. Per Green lyfter fram att det är en vision, och medger att det kan vara svårt att nå till just 2025 då omvärldsläget inte varit direkt gynnsamt, men att det är bra att ha ett tydligt mål att jobba efter och att det teoretiskt finns en möjlighet att uppnå målet.

– Att Karlskoga kommer växa är en no-brainer, säger han, i vilket takt återstår att se.

Utvecklingsarbetet sker inom fyra huvudområden: boendet, näringslivet, livet och skolan, där boendet antagligen är det som varit mest synligt hittills. Att det byggts och kommer byggas en hel del nya bostäder i Karlskoga är det nog få som missat. Listan över projekt som är igång eller ligger i startgroparna kan göras lång, men närmast i tid just nu ligger en markanvisningstävling i Storängsstrand samt att det närmar sig att ansökningar om bygglov för kvarteret Råkan ovanpå K-center och för bostadshusen i den nuvarande Katrinedalsparken lämnas in.

Ett annat spännande projekt som ligger lite längre bort är Hägnan, en helt ny stadsdel för mellan 200-400 nya bostäder placerad ungefär mellan Timsälven och Tuggenområdet.

– Här har vi en tanke om att det ska finnas alla typer av bostäder, att det ska vara möjligt att göra bostadskarriär inom området, berättar Niklas Olsson, kommunens mark- och exploateringschef.

– Det ligger några år framåt men vi har börjat ta markprover och undersöker om det är möjligt att bygga, säger Per.

De understryker dock att utvecklingen, eller omvandlingen om man så vill, av Karlskoga handlar om mer än bara bostäder.

– Vi bygger hela Karlskoga här, menar Per, det behövs inte bara bostäder, livet är också viktigt.

Fritid, kultur, handel, näringsliv, offentlig service. Allt hänger ihop för att staden ska bli attraktiv. Det är i det ljuset man bör se satsningar som den nya strandpromenaden eller utvecklingen av Nobelområdet till ett idrottscentrum, men också satsningar på att göra E18 till en attraktiv genomfart eller den på lite längre sikt planerade Nobelbanan som blir en del av järnvägen mellan Stockholm och Oslo.

– Industrin vill ha hit folk och vi vill att folk ska komma hit, då måste man möjliggöra inflytt, säger Per, men vi bygger inte staden för de som inte bor här utan för Karlskogaborna. Karlskoga är en bra stad att leva i, men det kan bli ännu bättre.

Per Green och Niklas Olsson jobbar för att utveckla Karlskoga

Där är den nya AI-tjänsten Affe till stor hjälp. Genom den kan kommunens invånare lämna tankar och idéer eller ställa frågor kring kommunens utveckling, vilket ger viktig input i det fortsatta utvecklingsarbetet. Inte minst när man nu arbetar med att knyta ihop Sandviken och vill göra det i dialog med de som bor i området.

– Vi vill få ihop Sandviken till något sandviksborna vill ha, säger Per, det är jätteviktigt.

Han och Niklas är överens om att det just nu är väldigt roligt att arbeta med Karlskogas utveckling. Det är en kommun i medvind och det finns en framåtanda hos politiker av alla färger likväl som hos tjänstemännen i kommunen, och man ser att Karlskoga står inför en tillväxt, något som också underlättar att få maximal nytta för skattepengarna när mark ska anvisas för exploatering.

– Vi kan konkurrensutsätta marken och måste inte säga ja till första bästa som kommer, säger Niklas Olsson, det är verkligen angenämnt att jobba med och en helt skild verklighet från många andra kommuner.

– Det är klart att det finns utmaningar och varje dag är inte enkelt, fyller Per i, men det är väldigt roligt. Det här måste vara Karlskogas bästa jobb.

Text och foto: Nicklas Remmegård

Övriga bilder: Karlskoga Kommun