Sebastian Cabander, Karlskoga Energi & MIljö, och Peter Lilja, Degerfors Energi vid byggets första spadtag.

Stora miljövinster när fjärrvärmenät kopplas samman

Få som de senaste månaderna rest mellan Karlskoga och Degerfors har nog missat det grävarbete som sker längs sidan av vägen. Här arbetas för fullt med att gräva och lägga ner rör för att koppla samman fjärrvärmenäten i Karlskoga och Degerfors.

– Vi lägger nästan tio kilometer ledning åt varje håll, så det är ett stort infrastrukturprojekt, säger Sebastian Cabander, VD på Karlskoga Energi & Miljö.

Sebastian Cabander berättar att sammankopplingen av näten innebär flera fördelar. Exempelvis kan man gå in och stötta varandra vid toppar i förbrukningen, men det innebär också att man kan sänka såväl bränslekostnaderna som koldioxidutsläppen genom att optimera användningen av olika bränslen. Vid tillfällen där man i Karlskoga tidigare eldat med olja – vilket man exempelvis gjort sommartid då övriga pannor på kraftvärmeverket är stängda för underhåll – kan man efter att näten kopplats ihop istället leverera energi från Degerfors där man använder sig av biobränsle.

Just de minskade utsläppen var en nyckel till att projektet kunde bli verklighet. Idén har funnits i många år, men genom att man beviljades medel från Klimatklivet, ett EU-finansierat investeringsstöd från Naturvårdsverket som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning, kunde man nu göra slag i saken.

– Projektet har en budget på 136 miljoner kronor vilket till 45% bekostas av klimatklivspengar, säger Cabander, det är den hittills största klimatklivstilldelningen i Örebro och Värmlands län.

Han menar att samarbetet med Degerfors Energi fungerar mycket bra och att projektet är ett sätt att stärka och utveckla samarbetet i regionen.

– Vi har ett jättegott samarbete och båda en vilja och tilltro till både varandra och att det här blir en bra helhetslösning där vi skapar nytta för varandra, säger han och påpekar att det finns liknande projekt på andra platser i landet som visat väldigt goda resultat.

Bygget är beräknat att vara färdigt till sommaren, vilket är en plan som i dagsläget ser ut att hålla. Sebastian Cabander ser fram emot att slutföra projektet att knyta samman energibolagen.

– Som sätt att producera och leverera fjärrvärme är det ett jättespännande projekt. Jag är jätteglad och stolt över att vara en del av att skapa det här nya energisystemet och samarbetet med Degerfors, säger han och tillägger:

– Vi bygger något för en lite mer hållbar miljö, en lösning som ska finnas här för att fungera i generationer framöver.

Text: Nicklas Remmegård

Foto: Karlskoga Energi & Miljö