Profilerna: Så förbereder vi oss för kris

I början av året blev det en hel del uppståndelse när såväl regeringsföreträdare som ÖB under Folk & Försvars rikskonferens gick ut och uppmanade folket att höja sin beredskap för kriser. När det nu gått ett par månader, har de uppmaningarna fått någon effekt? Vi hörde av oss till en rad profiler inom politik, offentlig förvaltning, näringsliv, kultur och idrott med frågan om man vidtagit några åtgärder till följd av nämnda uttalanden. Här är svaren vi fick.

Åsa Hååkman-Eriksson (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Filipstad: Ja, har inhandlat konservburkar, har lagrat vatten. Värmeljus, tändstickor, tändare o gniststål finns, liksom toalettpåsar, mediciner och första hjälpen, yxa, såg, extra bränsle till motorsåg. Vet vart skyddsrummen finns.

Anneli Lyckeborn, partiföredträdare för Liberalerna i Karlskoga samt verksamhetschef på Alfred Nobels Björkborn: Vi är dåliga på det här men vi har pratat om det och vad vi har hemma trangiakök, tändstickor batterier har vi och gott om mat både i burkar och i frysen. Vi har vatten dunkar (som visserligen är tomma men de finns) vi har pratat om att gå igenom lite mer vad vi måste skaffa och tittat vart närmaste skyddsrum finns. Men visst vi kan göra mer.

Pernilla Rosin, kyrkorherede i Karlskoga församling samt Degerfors-Nysunds församling: Ja jag har bland annat köpt vevradio och tänker på att ha extra torrvaror hemma. Jag har också koll på närmaste skyddsrum.

Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi & Miljö: Nej, jag har inte ändrat mig. Har redan innan uppmaningen förberett för mat och vatten för att klara en krisperiod på upp till en vecka.

Rozita Johansson, verksamhetsledare Kördelux: Nej, jag har inte vidtagit några åtgärder.

Tomas Molin, författare: Så här långt allra mest en ökad medvetenhet, man har liksom vaknat till. Vi har tänkt skaffa en nödradio, den är på gång. I övrigt inga inköp men man tänker mer nu och har ett större fokus vilket känns viktigt.

Sofia Tungfelt, verksamhetsledare Möckelnföreningarna: Nej, jag har i min roll som invånare inte vidtagit några åtgärder.

Helene Almqvist, Nyföretagarcentrum: Jag kan inte direkt säga att jag vidtagit så mycket åtgärder om krisen kommer, däremot så har jag sen tidigare både stormkök och varma sovsäckar. Har i och för sig en laddning med konserver och lite torrmat. Jag har husbil med både solceller och vattentank som kan hålla mig varm och mätt ett antal dagar.

Magnus Ahlberg, chef för Kultur- och fritidsförvaltningen Karlskoga kommun: Jag har köpt en vevradio. Dessutom har vi installerat en braskamin som vi kan elda i. Det är ju bra om fjärrvärmen skulle lägga av vid en kris.

Anna Posth, Näringslivschef Karlskoga kommun: Jag har inte vidtagit några direkta åtgärder. Jag håller mig förstås informerad om världsläget och har en mental beredskap för vad som kan ske i vårt samhälle. I övrigt har jag inte agerat på något sätt.

Kalle Alexandersson, Planeringschef Kristinehamns kommun: Mitt svar är nog att det har startat en del tankar men att jag ännu inte har gått från ord till handling.

Jag har tänkt att hugga lite mer ved framöver så att jag har ett lite större lager än nu. Jag har också tänkt att köpa lite mer bränsle till mina friluftskök samt köpa några stora vattendunkar som får stå fyllda i källaren. Längre än så har jag nog inte kommit än.

I övrigt så följer jag frågorna noga i min yrkesroll och då handlar det mycket om att försöka förstå vilka krav det nya läget ställer på lagring och logistik och freds- respektive kris-/krigstid. Jag försöker även förstå om Kristinehamns kommuns läge innebär att det kan komma att ske nya verksamhetsetableringar i Kristinehamn till följd av det nya läget, vilket nog är rimligt att tänka sig. 

Alexander Blomqvist, Samhälls- och serviceförvaltningen Karlskoga Kommun: Har inhandlat vattendunkar och reningsfilter.

Johanna Ghattas (MP), ledamot av kommunfullmäktige i Degerfors: Jag har inte vidtagit några ytterligare åtgärder till följd av den senaste uppmaningen. Däremot har jag sedan tidigare varit med och ökat krisberedskapen i Goda Händer ekoby där jag bor. Redan beslutet att bo i en lantlig ekoby är ett stort steg mot resiliens vid kris på grund av de goda möjligheterna till självförsörjning. En välutvecklad lokal samverkan gör det lättare att lösa problem tillsammans. Idag odlar vi en del själva men vi kan öka mängden vid behov. Vi har gemensam jordkällare och stort matförråd med basvaror med litet klimatavtryck. Vi vet också var vi kan hämta vatten (grävda brunnar och sjön) och har installerat kaminer så att alla hus åtminstone delvis kan laga mat och hållas uppvärmda vid elavbrott. Det vi vill och tänker oss framåt är en ökad grad av egen elförsörjning, också då vi är beroende av bil och främst använder elbilar.

Mike Luff, eventarrangör: Ja, jag har utökat matförrådet.

Sven-Erik Rhen, ordförande Storfors Idrottsallians: Nej, inga åtgärder har vidtagits.

Anneli Mylly (V), Kommunstyrelsens ordförande Degerfors: Jag har förberett mig privat med att jag har mat för flera veckor. Har även tabletter för vattenrening och vattendunkar. Bor precis bredvid en älv så vattentillgång finns. Har köpt stormkök har även gasolgrillar med gasol i lager. Jag har även köpt en nödradio. Jag har också en del kontanter för ett par veckor.

Not: Undersökningen gjordes via e-post i slutet av februari och början av mars. Ett 50-tal personer, däribland företrädare för samtliga av de etablerade politiska partierna, tillfrågades varav de medverkade ovan är de som valt att svara. Om något svar inkommit efter pressläggning kommer dessa publiceras på mnytt.se. Vissa av svaren har redigerats avseende längd eller tydlighet.

Text: Nicklas Remmegård

Foto: Nicklas Remmegård, Tomas Molin, Eva Wiklund, Degerfors Kommun, Filipstads Kommun, Kristinehamns Kommun, Miljöpartiet Degerfors, Karlskoga Kommun, Möckelnföreningarna