Mäklarna optimistiska inför 2024

Med nytt år i kalendern har vi pratat med mäklarna för att höra hur de ser på läget på bostadsmarknaden inför det nya året. Signaler om kommande räntesänkningar och en god arbetsmarknad i vårt område är två faktorer som får dem att se ljust på det kommande året.

Gustaf Florenius, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Karlskoga och Degerfors

Hur var 2023 för er del?

2023 var bättre än väntat med tanke på medierapportering och läget både i världen och på marknaden i stort. Under året sålde vi 166 bostadsrätter och 135 villor, vilket kan jämföras med 149 bostadsrätter respektive 150 villor 2022. Det är en liten minskning på villorna, men som helhet har det varit ett jättebra år för oss.

Förra året var ett stålbad för många mäklare men i Karlskoga har det tack vare att industrin går bra, den har gått som tåget. Även om vi fått jobba lite mer är marknaden i ett historiskt perspektiv fortfarande stark, ledtiderna är betydligt kortare i dag än för bara tio år sedan. Vi är nöjda.

Vad tror du om 2024?

Vi tror på ett ännu starkare 2024 än 2023. Vi ser redan nu att det är fler som kommer på visningar, och att det är positivare tongångar hos både säljare och spekulanter. Att ränteläget stabiliserats är en faktor, men framförallt har vi en väldigt låg arbetslöshet i Karlskoga och en industri som söker folk med ljus och lykta. De som vill köpa en bostad måste ha en inkomst, det är det viktiga. Tack vare försvarsindustrin har vi bra förutsättningar i Karlskoga, i ett läge med stora behov av investeringar i försvaret både i Sverige och internationellt vet vi att en del av det kommer landa här.

Lina Danielsson, Bocentrum Kristinehamn

Hur var 2023 för er del?

Marknaden har onekligen varit tuff. Det har funnits mycket objekt till salu, och många ha varit osäkra på ränteläget och så vidare, men vi har ändå sett att det varit lite bättre än 2022 även om det fortsatt varit ett tufft läge.

Vad tror du om 2024?

Med allt som hänt de senaste åren vågar man nästan inte tro något längre, men vi hoppas på en ljusning på marknaden. Just nu pekar prognoserna på att räntan kommer att sänkas under året, så det finns förhoppningar om att det ska ta fart och att de lägre räntorna innebär att fler vill och kan köpa. Läget är ännu osäkert, och det svårt att säga hur lång tid det tar innan en räntesänkning får genomslag, men vi har goda förhoppningar om att det kommer bli ett bättre år och att marknaden drar igång lite mer.

Marina Jansson, Bocentrum Filipstad

Hur var 2023 för er del?

Det har varit ett bra år. En del objekt har kanske legat ute lite längre än vanligt, och med tanke på räntor och dylikt har bankerna kanske tagit lite längre tid på sig att bevilja lån men på det stora hela har det snurrat på bra. Det har nog varit värre i storstäderna där priserna är högre.

Vad tror du om 2024

Det känns lovande, vi har haft en bra början på året med mycket spekulanter och många som vill komma på visningarna. Sedan har vi ett oklart läge i stort i samhället och det är så klart knepigt att förutsäga vad som kommer hända, men vi tror vi kommer klara oss bra och hoppas såklart på att räntorna ska gå ner. Men just nu ser det bra ut och vi ser ljust på det kommande året.

Text: Nicklas Remmegård

Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Bocentrum Kristinehamn, Bocentrum Filipstad