Förbered dig i normalläge, var redo om krisen kommer

I början av året uppmanade såväl regeringen som ÖB till ökad beredskap och medvetenhet om riskerna för kris och krig. När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redan nu lanserar temat för höstens beredskapsvecka är temat därför ”Sätt igång!”. Vilket ska tolkas som en uppmaning att inte vänta tills en kris hotar eller är ett faktum, utan redan nu i normalläge ta tag i sin beredskap. Det gäller samhällsaktörer, men också dig som privatperson.

– Vi vet att vi har en ganska stor grupp privatpersoner, som accepterar och förstår sitt eget ansvar och alla fördelar med en god egenberedskap, men man gör ingenting. Det är särskilt den här gruppen vi vill sätta igång, säger Christina Andersson, projektansvarig för Beredskapsveckan på MSB i ett pressmeddelande.

Några av de åtgärder MSB lyfter fram för att öka sin beredskap är att öva, att skaffa hemberedskap för en vecka, att gå med i en frivillig försvarsorganisation, lära sig första hjälpen eller att skaffa en beredskapskompis att förbereda sig tillsammans med.

Hemberedskap innebär att du förväntas klara dig utan samhällets hjälp i en vecka, vilket primärt innebär att ha mat, vatten och den utrustning som krävs för att klara exempelvis ett långvarigt strömavbrott. Torrvaror, konserver och andra livsmedel som har låg hållbarhet och inte behöver förvaras i kylskåp är bra, liksom sådana som inte kräver tillagning då möjligheten att laga mat begränsas utan el och även om du har ett spritkök eller en grill är det givetvis en god idé att så gott det går hushålla med bränslet. Någon form av radio som inte kräver anslutning till elnätet är bra att ha hemma, liksom dito belysning. Stearin- och värmeljus kan ge både ljus och värme, och glöm inte tändstickorna för att kunna tända dem. Även kontanter, batterier, nödvändiga läkemedel och varma kläder bör finnas hemma. Allra viktigast är dock vatten. Ett smart sätt att förvara vatten är att lägga petflaskor med vatten i frysen (tänk dock på att vatten expanderar när det fryser till is varför du inte ska fylla flaskorna ända upp). Då fungerar de både som reservvatten och frysklampar som hjälper till att hålla frysen kall vid strömavbrott.

Att i den mån man kan förbereda sig handlar dels om att ta ansvar för sig själv och sin familj, men som MSB påpekar på sin hemsida är det också en solidaritetshandling. Är du förberedd kan samhället fokusera sina resurser till att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva och är i störst behov av samhällets stöd.

Text: Nicklas Remmegård

Foto: Myndigehten för Samhällskydd och Beredskap