Representanter från Nobelmuseets vänner och andra organisationer vid firandet av Nobeldagen.

Nobeltider är högtider för Nobelvänner

December är Nobeltider och för Nobelmuseets vänner, som arbetar för att öka kunskapen om Alfred Nobel och att främja Nobelmuseet på Björkborn, är Nobeldagen en av årets höjdpunkter.
– Det är fantastiskt att vi har Alfred Nobels Björkborn här i kommunen, säger Ulrika Lundgren som är ordförande för Nobelmuseets vänner, Karlskoga vinner mycket på att använda det varumärket.

Nobelmuseets vänner är en ideell förening vars syfte är att främja Nobelmuseet på Björkborns herrgård och dess verksamhet. Ulrika Lundgren berättar att har ett nära samarbete med stiftelsen som driver herrgården, och kanske framförallt med cheferna för museet, i dagsläget Anneli Lyckeborn.
– Vi jobbar mycket tillsammans med att hitta aktiviteter och annat för att lyfta herrgården, vi vill utveckla verksamheten och besöksnäringen vid museet och öka kunskapen om Alfred Nobel.

Under året genomför Nobelmuseets vänner ett antal aktiviteter för både medlemmar och allmänhet. Bland annat har man i några år haft ett samarbete med Örebro Universitet där forskare kommer och föreläser om de upptäckter som till delats året Nobelpris. Det sistnämnda pausades under pandemin, men planen är att det ska komma igång igen under 2024. I samband med Nobeldagen 10 december blir det extra festligt, tillsammans med Rotary, Svenska Kyrkan, Odd Fellow, Möckeln Innovation, Karlskoga kommun och givetvis, Nobelmuseet firar man då med högtidstal, kransnedläggning och utdelning av priser.
– Vi delar ut föreningens hederpris till en person som bidragit till att uppfylla föreningens mål och syfte, berättar Ulrika.

Årets hederpris delas mellan den tidigare chefen för Nobelmuseet Gertie Ågren, som också tog initiativ till att vänföreningen bildades, och Marita Olén Widenberg som i många år var ordförande för Nobelmuseets vänner.

Framöver finns planer på att resa en ny klockstapel vid herrgården – klockan från den gamla finns bevarad och på längre sikt en dröm om ett industrimuseum i Karlskoga.
– Det är visionärt, men våra medlemmar har en enorm kunskap om Bofors, Nobel, industrihistoria, teknik, kemi och mycket mer och det finns en vilja att bidra till Karlskoga får ett industrimuseum. Det vore drömmen.

Text : Nicklas Remmegård. Foto: Nobelmuseets vänner