Livfull 70-åring firades med Öppet hus

12:e december 1953 var en högtidlig dag för många Karlskogabor. Äntligen, efter ett par års byggande och långt mycket längre planering – frågan hade väckts redan på 30-talet – skulle det nya Folkets hus invigas. Nästan på dagen 70 år efter invigningen myllrar foajén av besökare när Karlskoga kommun bjudit in till öppet hus för att fira jubileet.

I sorlet hörs brottstycken av minnen från Folkets hus. Av danser och julgransplundringar, av teaterföreställningar, av varuhuset Aveny – senare Domus – som ursprungligen var inhyst i två plan i den del av huset som vetter mot Kungsvägen.
– Vi tycker det är roligt att kunna visa upp huset och alla verksamheter som finns här, säger Magnus Ahlberg, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, det pågår så mycket här.

Han berättar att det vid tiden för bygget fanns ett behov av teater, samlingslokaler och utrymmen för föreningar när Karlskoga växte, och att bygget av Folkets hus var väldigt påkostat för sin tid. Av den festskrift som gavs ut till invigningen framgår att bygget kostade strax över 6 miljoner, vilket enbart sett till penningvärdets förändring motsvarar en bra bit över 100 miljoner i dag.
– Arkitekturen är fantastisk, och man tyckte att det var viktigt att väva in konsten i bygget, så det finns mycket konst i huset.

Även från politiken ser man ett stort värde i byggnaden och den verksamhet som bedrivs här.
– Det är roligt att se att det kommer så mycket folk, säger Amanda Lindgren, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, många har minnen härifrån och vi jobbar för att huset ska kunna leva i 70 år till.

Hon lyfter fram byggnadens kulturhistoriska värde, och vikten av att underhålla och bevara äldre bebyggelse för att skapa en trivsam stadsmiljö med byggnader från olika epoker.
– Bebyggelsen ska utvecklas, men också bevaras så vi får en helhet och har kvar de här kulturhistoriska byggnaderna.

Till det yttre är Folkets hus sig likt sedan invigningen, och även om delar av dess insida byggts om genom åren är det fortfarande en plats där, som det heter i ovan nämnda festskrift, det fria samhällets mångahanda yttringar har full hemortsrätt. Här finns teater, biograf och restaurang, Kultur- och fritidsförvaltningen liksom kommunens PR- och marknadsavdelning håller till här och framförallt är Folkets hus hemvist för ett stort antal föreningar.
– Det är verkligen ett levande hus, konstaterar Magnus Ahlberg.

Text & foto: Nicklas Remmegård. 
Foton från förr: Kommunarkivet